Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

03.02.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek, którego istnienie wydaje się niezwykle ważne. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także rozwija wyobraźnię i pogłębia wrażliwość. Muzyka to także element scalający różnych ludzi, którzy tworzą grupy, zespoły, bądź po prostu grono osób o wspólnych zainteresowaniach. Gdzie można rozwijać muzyczne pasje? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólno- muzycznych. Studenci pozyskują gruntowną wiedzę z obszaru zasad muzyki, harmonii, polskiego folkloru muzycznego, instrumentoznawstwa oraz historii, literatury, form muzycznych i instrumentacji. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty wchodzą w skład programu kształcenia? Na przykład: emisja głosu, chór, edytory nutowe, instrumenty szkolne, fortepian, kształcenie słuchu, metodyka i teoria edukacji muzycznej, pedagogika z pedagogiką muzyczną, psychologia z psychologią muzyki, zajęcia muzyczno- ruchowe, zasady muzyki z instrumentoznawstwem, czytanie partytur, dyrygowanie, praca z akompaniatorem, emisja głosu z interpretacją piosenki, historia muzyki, metodyka audycji muzycznych, podstawy foniatrii i higiena głosu, harmonia, instrumentacja, zespół instrumentalny.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek, dzięki któremu studenci pozyskują umiejętności muzyka i nauczyciela. Uczą się prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno- instrumentalnych, prowadzenia zajęć muzyczno- teoretycznych, czy też kreowania działalności muzycznej. A co po studiach? Osoby, które ukończyły omawiany kierunek znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, amatorskim ruchu muzycznym, przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, szkolnictwie muzycznym.

 

Opinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej być może nie należy do grona najpopularniejszych kierunków, ale i tak dosyć często widnieje w ofertach dydaktycznych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Olsztynie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Sandra, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Studia powinny rozwijać zainteresowania i pogłębiać pasję. Powinny być także najciekawszym okresem życia. Aby tak było należy uczyć się w najlepszym miejscu. Takim jest dla mnie Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej w UWM:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych,
 • historii muzyki,
 • analizy dzieła muzycznego,
 • czytania nut głosem,
 • stosowania zasad techniki dyrygenckiej,
 • tworzenia instrumentacji na zespoły,
 • realizacji partii akompaniamentu oraz szybkiego odtwarzania tekstu nutowego,
 • improwizacji fortepianowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • amatorskim ruchu muzycznym,
 • przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
 • szkolnictwie muzycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena predyspozycji kandydata oraz konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)