Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

04.07.2022

Inżynieria środowiska – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Inżynieria środowiska jest dyscypliną nauki i techniki, obejmującą zespół przedsięwzięć inżynierskich zmierzających do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy. Jakie są to przedsięwzięcia? Czy rzeczywiście są skuteczne? Na te oraz inne pytania odpowiedzi znajdą ci, którzy wybiorą Inżynierię środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Tam prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku inżynieria środowiska w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 24
 • studia stacjonarne II stopnia: 24
 • studia niestacjonarne II stopnia: 24

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk technicznych. Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz obiektów inżynierskich. Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, biologia i ekologia, fizyka, ochrona środowiska, rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej, hydrologia oraz nauki o Ziemi, geodezja praktyczna, podstawy termodynamiki technicznej, gleboznawstwo i rekultywacja gleb, informatyczne podstawy projektowania, mechanika i wytrzymałość materiałów, gospodarka wodna, mikrobiologia sanitarna, chemia środowiska, alternatywne źródła energii, budowle hydrotechniczne, monitoring środowiska, zarządzanie środowiskiem, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych, planowanie przestrzenne, technologie proekologiczne, zagrożenia i ochrona przed powodzią.

Inżynieria środowiska jest kierunkiem dostarczający wielu umiejętności i bogatych kompetencji. Studenci przygotowują się do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z inżynierią ochrony środowiska. Ponadto, posiadają umiejętności niezbędne do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji budowlanych, systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i obiektów do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, czy unieszkodliwiania odpadów. W jaki sposób mogą wykorzystać tak szeroką wiedzę? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w biurach projektów, firmach budowlano- instalacyjnych, służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, firmach melioracyjnych, instytutach naukowo- badawczych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. Aby ułatwić poszukiwania tym, którzy chcieliby studiować Inżynierię środowiska, możemy podpowiedzieć zadając jedno pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Dominik, student Inżynierii środowiska mówi:

„Mogę polecić studia w UWM wszystkim, którzy oczekują ciekawych zajęć, praktycznego charakteru nauki, interesujących specjalności. „

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia Olsztyn

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów chemicznych zachodzących w środowisku i ważnych dla technologii inżynierii środowiska,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska,
 • relacji między produkcją, usługami a korzystaniem ze środowiska,
 • wykonywania pomiarów i interpretacji danych monitoringowych,
 • zasad organizacji robót instalacyjnych,
 • procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych,
 • zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze,
 • projektowania i stosowania instalacji sanitarnych i gazowych,
 • mechaniki gruntów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektów,
 • firmach budowlano- instalacyjnych,
 • służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska,
 • firmach melioracyjnych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)