Matematyka

Matematyka

Matematyka

03.02.2022

Matematyka – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Matematyka jest dziedziną budzącą nierzadko nawet skrajne emocje. Jedni ją uwielbiają, nazywając „królową nauk”, a drudzy nie znoszą, określając ją jako utrapienie. Niezależnie od uczuć, jakimi można darzyć tę dyscyplinę, trudno wyobrazić sobie świat bez matematyki. Na osoby, które zdecydowanie należą do pierwszej grupy czeka Matematyka na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku matematyka w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu „królowej nauk” oraz jej zastosowania. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, czy formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie. Matematyka na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Między innymi: matematyka elementarna, wstęp do logiki i teorii mnogości, narzędzia informatyczne, analiza matematyczna, algebra liniowa, technologie informacyjne, geometria analityczna, elementy grafiki komputerowej, badania operacyjne, algorytmy i struktury danych, statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, topologia, analiza zespolona, analiza funkcjonalna, zaawansowane metody numeryczne, matematyka dyskretna, metody optymalizacyjne, logika matematyczna.

A co po studiach? Absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to wykształceni matematycy, zdolni do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w różnych gałęziach wiedzy i w praktyce. Stanowią wyspecjalizowane kadry zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu finansowym, matematyczno- ekonomicznym i ubezpieczeniowym, jak również dla szkół w roli nauczycieli. Absolwenci odnajdą się w bankach, zakładach przemysłowych, firmach handlowych. Jednym słowem, znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagane są matematyczne umiejętności.

 

Opinie

Studia w Olsztynie stanowią interesującą ofertę dla głodnych wiedzy i umiejętności. Matematyka, z racji swojej pozycji, zajmuje w przestrzeni edukacyjnej bardzo istotne miejsce. Warto ją zgłębiać i wiązać z nią życie zawodowe. Ale gdzie studiować? W wyborze uczelni może pomóc odpowiedź na pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Dawid, student Matematyki mówi:

„Nie wyobrażam sobie, że mógłbym studiować na innej uczelni. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to najlepsza uczelnia w regionie oraz jedna z najlepszych w całym kraju. „

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • technik obliczeniowych i programowania,
 • stosowania systemu logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • zakładach przemysłowych,
 • szkolnictwie,
 • firmach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)