Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ogrodnictwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Ogrodnictwo to wyspecjalizowany dział rolnictwa obejmujący uprawę i hodowlę roślin warzywnych, sadowniczych i roślin ozdobnych oraz urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych. Pomimo tego, iż jest to dziedzina wszystkim znana to nie ma możliwości zgłębiania jej praw i zasad we wszystkich szkołach wyższych. Można to zrobić na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie kierunek Ogrodnictwo prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni oraz organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Kierunek stanowi przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Ogrodnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: mikrobiologia, botanika, chemia, mechanizacja i inżynieria ogrodnicza, informacja patentowa, biochemia, gleboznawstwo, uprawa grzybów jadalnych i leczniczych, uprawa roślin zielarskich w polu, uprawa roli i herbologia, toksyny i toksykologia roślin i grzybów, kształtowanie terenów zieleni, genetyka roślin, fizjologia roślin, ekologia, fitopatologia, nawożenie roślin, dietetyka i żywienie człowieka, receptury zielarskie, unijne standardy w produkcji ogrodniczej, hodowla roślin, biotechnologia roślin, warzywnictwo, entomologia, ochrona roślin, rośliny ozdobne, terapie roślinne, rośliny kosmetyczne i dietetyczne, sadownictwo.

Ogrodnictwo to kierunek, który dostarcza szerokiej wiedzy z wielu obszarów. Studenci pogłębiają wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia, poznają zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji, czy też zgłębiają zagadnienia związane ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie. Z tak obszerną wiedzą absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym.

Olsztyn jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Gabrysia, studentka Ogrodnictwa mówi:

„Ogrodnictwo to kierunek perspektywiczny, którym warto się zainteresować. To także kierunek elitarny, ponieważ nie występuje w ofertach dydaktycznych wszystkich uczelni. A Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to uczelnia prestiżowa, znana wszystkim studentom. Wybrałam więc idealne połączenie. Przyszłościowe studia na świetnej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ogrodnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad systematyki roślin,
 • rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin w różnych ekosystemach,
 • fizjologii roślin,
 • genetyki i hodowli roślin,
 • funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • interpretacji zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka,
 • mechanizmów powstawania gleb,
 • uprawy roli i żywienia roślin,
 • procesów biologicznych roślin sadowniczych,
 • planowania i przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych,
 • uprawy roślin ozdobnych,
 • ochrony roślin.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ogrodnictwo:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji,
 • usługach ogrodniczych,
 • doradztwie ogrodniczym.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)