Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

04.07.2022

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek interdyscyplinarny, czyli łączący różne obszary wiedzy oraz dostosowany do wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy. Ekonomia, prawo, organizacja produkcji – to tylko niektóre elementy szerokiego programu dyscypliny, która każdego roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem kandydatów. A gdzie studiować? Zarządzanie i inżynierię produkcji można odnaleźć w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 72
 • studia niestacjonarne I stopnia:  48

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4400 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i zarządzaniu. Studenci przygotowują się do realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony zarówno w trybie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: matematyka, mikroekonomia, marketing, prawo gospodarcze, zarządzanie, grafika inżynierska, statystyka, makroekonomia, finanse, mechanika, nauka o materiałach, ekologia i zarządzanie środowiskowe, badania operacyjne, rachunkowość, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka w przedsiębiorstwie, informatyka w projektach inżynierskich, procesy produkcyjne, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem.

Realizowane w toku studiów przedmioty stanowią przygotowanie do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii wytwarzania. Co za tym idzie, absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest kompleksowa wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

Opinie

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Olsztynie oferują wiele możliwości, a jeśli planujemy studiować omawiany kierunek warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Patryk, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to czas wytężonej nauki i duży krok w kierunku ciekawej pracy. To także najwspanialszy okres życia, owocujący wieloma znajomościami na całe życie.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Olsztyn

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji na UWM:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania modeli matematycznych,
 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • zasad prawa gospodarczego,
 • finansów i rachunkowości,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • dokonywania wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji,
 • analizy strategicznej technologii wytwarzania,
 • logistyki produkcji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji,
 • jednostkach gospodarczych,
 • jednostkach administracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)