Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy socjologii
 • historia mediów
 • etyka
 • teorie gatunków dziennikarskich
 • główne nurty w literaturze światowej
 • współczesne systemy polityczne
 • media i procesy globalizacji
 • kultura języka, nauki o komunikowaniu
 • historia Polski XX wieku

 

Świat mediów interesuje niejednego kandydata na studia dziennikarskie. Ale czy istnieje przepis na odnalezienie się w tym świecie? Oczywiście, należy wspomnieć o posiadaniu wiedzy i umiejętności, ale nie można ukrywać, że to wcale nie wystarcza. Istotne są także cechy osobowości. Dziennikarza powinna wyróżniać skrupulatność, sceptycyzm, a także przewidywanie konsekwencji. Czy można rozwinąć w sobie takie cechy? Trudno powiedzieć. Natomiast wiedzę można pozyskać i to najwyższej jakości. Wystarczy wybrać kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II służy nabywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich oraz zawodów pokrewnych. Studenci poznają procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej, jak i krajowo- międzynarodowej, a także zaznajamiają się ze znaczeniem mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Studiowanie Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to także możliwość odbywania staży w mediach, firmach i organizacjach otoczenia medialnego dzięki projektowi „Dziennikarz na stażu – Staże Wysokiej Jakości dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna KUL”.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: elementy socjologii, historia mediów, etyka, teorie gatunków dziennikarskich, główne nurty w literaturze światowej, współczesne systemy polityczne, media i procesy globalizacji, kultura języka, nauki o komunikowaniu, historia Polski XX wieku, system medialny w Polsce, redagowanie tekstów dziennikarskich, emisja głosu i sztuka mówienia, prasowe gatunki dziennikarskie, audiowizualne gatunki dziennikarskie, dziennikarskie źródła informacji, reklama we współczesnym społeczeństwie, psychologia komunikacji, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie w nowych mediach, sztuka w przestrzeni publicznej, tabloidyzacja polskiej prasy.

Program kształcenia obejmuje także praktyki studenckie. Studenci muszą odbyć 240 godzin specjalistycznych praktyk zawodowych w mediach tradycyjnych i internetowych, agencjach i firmach public relations, agencjach reklamowych, biurach ds. promocji, czy biurach rzeczników prasowych. Co ważne, do praktyki zawodowej wliczana jest także społeczna działalność studencka w ramach Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, redakcji ”Coś nowego”, galerii fotograficznej „Fotopress”, agencji telewizyjnej Passion TV.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w wydaniu KUL to niezliczone umiejętności i kompetencje. Jakie? Na przykład: umiejętność prowadzenia badań przekazów medialnych i publiczności mediów, korzystania z cyfrowych technologii informacyjnych i multimedialnych, realizowania montażu telewizyjnego z użyciem programu komputerowego. Z tak pokaźnym bagażem wiedzy absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, biurach promocji, biurach rzecznika prasowego, instytucjach samorządowych.

Kierunki studiów w Lublinie to bardzo długa lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować? Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, warto wiedzieć – jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Natalia, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Dla mnie dziennikarstwo to pasja sprawiająca ogromną radość. Na studiach miłość do tego zawodu urosła jeszcze bardziej. Cieszę się, że studiuję właśnie tutaj, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ponieważ każdego dnia spotykam na swojej drodze ciekawych ludzi, służących pomocą, doświadczeniem i olbrzymią wiedzą.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną na KUL:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • polskiego systemu medialnego,
 • systemów medialnych na świecie,
 • retoryki i erystyki,
 • gatunków dziennikarskich,
 • obsługi sprzętu nagrywającego i realizowania montażu,
 • pracy z kamerą,
 • prowadzenia badań przekazów medialnych i publiczności mediów,
 • sztuki wystąpień publicznych,
 • pracy z mikrofonem,
 • budowania strategii PR.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach radiowych,
 • redakcjach telewizyjnych,
 • mediach społecznościowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach promocji,
 • biurach rzecznika prasowego,
 • instytucjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dziennikarskie w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL
 

Komentarze (0)