Filologia słowiańska

Filologia słowiańska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Filologia słowiańska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku filologia słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia słowiańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praca z tekstem
 • kultura literacka i medialna Rosji postsowieckiej
 • metodologia badań literackich
 • pisanie, mówienie
 • termin w języku i przekładzie
 • literatura i kultura rosyjska XX i XXI wieku w Rosji i na emigracji
 • teoria przekładu

 

Co trzeci Europejczyk posługuje się językiem słowiańskim. Występują one w większości krajów Europy Wschodniej, części Europy Środkowej, znacznej części Bałkanów i północnej części Azji. Należą do grupy języków indoeuropejskich, a wywodzą się z języka prasłowiańskiego, rozwiniętego z rodowego języka bałtosłowiańskiego. Według szacunków językami słowiańskimi mówi 317 milionów osób. Na podstawie ogromnej liczby użytkowników, języki słowiańskie dzieli się na trzy grupy: wschodniosłowiańskie, zachodniosłowiańskie i południowosłowiańskie. Jak jeszcze można podzielić te języki? Na te, które posługują się alfabetem łacińskim oraz te, które stosują cyrylicę. Najczęściej używanymi językami słowiańskimi są rosyjski, białoruski i ukraiński na wschodzie, polski, czeski i słowacki na zachodzie, a następnie języki byłej Jugosławii na południu: serbsko-chorwacki, słoweński, macedoński, a także bułgarski. Chcąc poznać je lepiej należy wybrać odpowiednie do tego studia. Na zainteresowanych czeka Filologia słowiańska oferowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Kierunek ten prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Filologia słowiańska proponowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka słowiańskiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Poprzez naukę studenci mają osiągnąć znajomość języka słowiańskiego zbliżoną do języka polskiego, a także zdolność posługiwania się językiem specjalistycznym z różnych dziedzin, takich jak prawo, ekonomia czy prawo celne. Ponadto, kształcenie prowadzi do rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, a także sprawnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Dzięki temu przyszła przestrzeń zawodowa poszerza się, stwarzając absolwentom wiele możliwości. Filologia słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Filologia słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można następujące przedmioty: praca z tekstem, kultura literacka i medialna Rosji postsowieckiej, metodologia badań literackich, pisanie, mówienie, termin w języku i przekładzie, literatura i kultura rosyjska XX i XXI wieku w Rosji i na emigracji, teoria przekładu, podstawowe zagadnienia prawne, stylistyka języka polskiego, literatura rosyjska na polskich scenach, literatura powszechna, organizacja pracy tłumacza, ukraińsko- polskie tłumaczenia tekstów ekonomicznych i prawnych, rosyjskie tłumaczenia ustne konsekutywne, tłumaczenia poświadczone, ukraińsko- polskie tłumaczenia dokumentacji celnej, tłumaczenie audiowizualne, język współczesnych mediów rosyjskich, językoznawstwo ogólne.

Pozyskiwaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko realizowane w programie zajęcia, lecz także praktyki zawodowe odbywające się w biurach tłumaczeń, pod opieką tłumacza przysięgłego, w jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach spedycyjnych, przedsiębiorstwach branżowo- usługowych. Studia na kierunku Filologia słowiańska to przygotowanie do pracy w zawodzie tłumacza tekstów z zakresu ekonomii, prawa, prawa celnego, pracy w charakterze tłumacza programów audiowizualnych, czy też pracy w charakterze pilota lub tłumacza w sektorze usług turystycznych. Oprócz tego, absolwenci omawianego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach kulturalnych, urzędach miasta współpracujących z Rosją, Ukrainą lub Białorusią, firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Aby rozpocząć naukę na studiach najpierw należy obrać odpowiedni dla siebie kierunek kształcenia, a następnie obrać kierunek Lublin. Stolica województwa lubelskiego ma bardzo wiele do zaoferowania młodym ludziom pragnącym pozyskać wysokiej jakości i różnorodne wykształcenie. Skupiając uwagę na omawianej dyscyplinie warto dowiedzieć się – jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Gabrysia, studentka Filologii słowiańskiej mówi:

„Studiuję Filologię słowiańską, ponieważ uważam, że języki z tej grupy są najpiękniejsze, a poza tym umiejętność posługiwania się nimi jest cenioną i potrzebną na rynku zdolnością. A dlaczego studiuję akurat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim? Ponieważ od zawsze wiedziałam, że jeśli pójdę na studia to tylko na tę uczelnię.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię słowiańską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Filologia słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • tłumaczeń ustnych i pisemnych,
 • tłumaczeń audiowizualnych,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • analizy tekstów literackich,
 • interpretacji tekstów kultury,
 • specjalistycznego języka z obszaru turystyki, terminologii celnej, ekonomii i prawa,
 • zasad skutecznej autoprezentacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia słowiańska:

Absolwent kierunku Filologia słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach tłumaczeń,
 • instytucjach kulturalnych,
 • firmach turystycznych,
 • jednostkach służby celnej,
 • firmach spedycyjnych,
 • wydawnictwach,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach międzynarodowych zorientowanych na kontakty z Rosją, Ukrainą i Białorusią.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia słowiańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 

Komentarze (0)