Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy pielęgniarstwa
 • anatomia
 • promocja zdrowia
 • fizjologia
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

 

Pielęgniarstwo to misja i jedna z najszlachetniejszych dziedzin jakimi może zająć się człowiek. Chociaż można założyć, że opieką nad chorymi zajmowano się zawsze czyli od początku świata, to historia profesjonalnego pielęgniarstwa sięga XIX wieku. Związana jest ona z rozwojem nauk medycznych oraz różnymi przemianami na gruncie społecznym, ekonomicznym i politycznym. Mówiąc o historii należy podkreślić jedną datę – 1860 rok, kiedy to Florence Nightingale stworzyła pierwszą, świecką szkołę pielęgniarek w Londynie. Był to impuls prowadzący do wielu zmian, w wielu aspektach, ponieważ do tej pory pielęgniarki wywodziły się wyłącznie z katolickich zgromadzeń zakonnych. Kolejne przemiany zaszły za sprawą założenia w 1864 roku Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz w 1899 roku Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Pierwsza szkoła pielęgniarstwa w kraju nad Wisłą powstała w 1911 roku, w Krakowie. Naturalnie, od tamtej pory wiele się zmieniło, a przykładem tych zmian jest to, że w ofertach edukacyjnych uczelni niemedycznych widnieje taki kierunek jak Pielęgniarstwo. Odnaleźć go można także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo oferowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zakłada przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, czyli pozyskanie niezbędnych kompetencji i umiejętności do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Studenci uczą się rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, jak również realizacji zleceń lekarskich. Pielęgniarstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II proponują szeroki wachlarz programowy, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: podstawy pielęgniarstwa, anatomia, promocja zdrowia, fizjologia, podstawowa opieka zdrowotna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.

Pielęgniarstwo jest kierunkiem rozwijającym wiele istotnych umiejętności i kompetencji. Absolwenci tego kierunku wyróżniają się tym, że posiadają kompetencje pozwalające rozwijać i wykonywać funkcje opiekuńcze, wychowawcze, promowania zdrowia, profilaktyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne. Osiągniecie założonych efektów kształcenia daje możliwość świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych. Co za tym idzie, absolwenci Pielęgniarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajdą zatrudnienie w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach pomocy  społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku.

Lublin jest istotnym punktem na edukacyjnej mapie naszego kraju i jednym z najważniejszych ośrodków akademickich. Nic dziwnego, że każdego roku przybywa do miasta rzesza młodych ludzi pragnących zdobyć wysokiej jakości wykształcenie w tutejszych uczelniach. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 roku i jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Prestiż, a także bogata historia przyciąga kandydatów niczym magnes. A jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Aneta, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studiowanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim daje nie tylko wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale także poczucie, że robi się coś dobrego dla siebie oraz przygotowuje się do tego, by robić coś pożytecznego dla innych. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • psychologii,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach pomocy  społecznej,
 • placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 

Komentarze (0)