Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Stosunki międzynarodowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filozofii
 • geografia polityczna i demografia
 • podstawy socjologii
 • historia stosunków międzynarodowych
 • podstawy prawa i administracji
 • komunikowanie społeczne
 • współczesne systemy polityczne
 • integracja europejska

 

Czym są stosunki międzynarodowe? Wedle encyklopedycznej definicji jest to część stosunków społecznych dotycząca wzajemnych relacji między państwami oraz innymi organizacjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Mogłoby się wydawać, że takowe stosunki istniały od zawsze, ale dopiero w XX wieku szczegółowo spisano zasady, na bazie których ustanowiono równość państw we wzajemnych stosunkach. Uczestnikami tych stosunków są przede wszystkim państwa, ale mogą też być inne podmioty prawa międzynarodowego, w tym narody i organizacje międzyrządowe na czele z ONZ oraz uczestnicy życia międzynarodowego nie mający osobowości międzynarodowej, którzy odgrywają samodzielną rolę w takich stosunkach, wchodząc bezpośrednio w relacje na płaszczyźnie międzynarodowej, czyli partie polityczne, organizacje pozarządowe, czy podmioty gospodarcze. Brzmi skomplikowanie? Niewykluczone. Dlatego stosunki międzynarodowe mogą być interpretowane w co najmniej kilku wymiarach. Pierwszy wytycza relacje między uczestnikami życia międzynarodowego, drugi tworzy dziedzina wiedzy na temat tych relacji, a trzeci stanowi kierunek studiów. Odnaleźć go można w ofercie dydaktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Stosunki międzynarodowe proponowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającej poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Studenci uczą się analizować problemy krajowe w perspektywie międzynarodowej, a także rozwijają umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Nauka stanowi przygotowanie do pracy w co najmniej kilku sektorach rynku i w ramach różnych zawodów, takich jak: pracownik służb dyplomatycznych, czy specjalista do spraw kontaktów międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to kierunek realizowany wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: historia filozofii, geografia polityczna i demografia, podstawy socjologii, historia stosunków międzynarodowych, podstawy prawa i administracji, komunikowanie społeczne, współczesne systemy polityczne, integracja europejska, podstawy dyplomacji, Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej, najnowsza historia Polski, ekonomia, międzynarodowe stosunki polityczne, organizacje międzynarodowe, religie współczesnego świata, media w systemie międzynarodowym, cywilizacja europejska, jednostka w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowa ochrona praw człowieka, migracje międzynarodowe, Lubelszczyzna w polityce regionalnej Unii Europejskiej, stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku, prawo międzynarodowe publiczne.

Kompetencje pozyskane na studiach można podzielić na kilka grup. Są to kompetencje specjalistyczne, komunikacyjne, językowe, informatyczne, analityczne oraz kompetencje do samozatrudnienia. Czym są ostatnie z wymienionych? Absolwenci omawianego kierunku zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności z dziedziny stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, marketingu i ekonomii, na fundamencie których mogą rozwijać praktyczną aktywność jako założyciele samodzielnych podmiotów i organizacji. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Stosunki międzynarodowe są kierunkiem przygotowującym do pracy w różnych sektorach rynku i różnych zawodach. Rozwijając zagadnienie należy powiedzieć, że osoby które ukończyły omawiany kierunek znajdą zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, dyplomacji, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach, jak również w agencjach celnych, czy straży granicznej. Przestrzeń zawodowa może być znacznie szersza, ponieważ nie słabnie zapotrzebowanie na specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz współpracujących z nią organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych, a także specjalistów zdolnych do realizacji zadań w szeroko pojętej problematyce transgranicznej i transatlantyckiej.

„Dokąd na studia?” Takie oraz podobne pytania zadaje sobie niejeden kandydat. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy pozostać w swoim rodzinnym mieście i w nim kontynuować edukację, czy też wyjechać do innego ośrodka akademickiego. Planując studiować stosunki międzynarodowe problem rozwiązuje się sam, gdyż w Lublinie można otrzymać do tego bardzo dobre warunki. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię. Ale jak to zrobić? Należy dowiedzieć się czegoś więcej o interesującej nas szkole wyższej. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIopinie? Konrad, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„KUL jest najlepszy. Koniec i kropka. To uczelnia, w której każdy czuje się dobrze, ponieważ otrzymuje możliwość zdobycia najwyższej jakości wykształcenia, pod okiem świetnych i doświadczonych wykładowców. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • istoty procesów demograficznych,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • geografii politycznej i ekonomicznej,
 • międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych,
 • mechanizmów działania prawa międzynarodowego,
 • wpływu organizacji międzynarodowych na międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne,
 • zasad integracji europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach międzynarodowych,
 • dyplomacji,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • mediach,
 • agencjach celnych,
 • straży granicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki administracyjne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

Komentarze (0)