Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Zielonogórski

Kulturoznawstwo jest dziedziną, którą zarazem łatwo jak i trudno zdefiniować, a wszystko z powodu jej interdyscyplinarności. Studenci tego kierunku stają się nie tylko osobami obeznanymi w działaniach artystycznych, lecz także zostają menedżerami kultury, potrafiącymi świetnie zarządzać instytucjami i wydarzeniami. Chcąc do nich dołączyć wystarczy zwrócić uwagę na kierunek Kulturoznawstwo, który prowadzony jest na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach studiów pierwszego stopnia.

Kierunek Kulturoznawstwo realizowany na Uniwersytecie Zielonogórskim zakłada pozyskanie ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Poznają także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury, jak również zaznajamiają się z funkcjonowaniem współczesnych mediów oraz rolą, jaką pełnią w nowoczesnym świecie. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: eposy świata, logika i semiotyka, język starożytny: łacina, język starożytny: greka, filozofia, kultura i duchowość Bizancjum, literaturoznawstwo kulturowe, etyka w przemyśle kreatywnym, kultura popularna, badanie kultury, historia sztuki, socjologia kultury, antropologia kulturowa, zarządzanie kulturą, teoria kultury, współczesne kierunki filozofii, kultura ludowa.

Kulturoznawstwo obejmuje wiele dziedzin, dlatego studenci tego kierunku otrzymują ogromny bagaż wiadomości. Studia kulturoznawcze to nie tylko solidna wiedza na temat filmu, czy malarstwa, ale także umiejętności prezentowania swoich opinii, prowadzenia merytorycznej dyskusji, krytyki. Będąc absolwentem Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, teatrach, muzeach, agencjach reklamowych, redakcjach czasopism, rozgłośniach radiowych. Zawodowe spektrum jest niezwykle szerokie, ponieważ kompetencje rozwijane na studiach należą do najczęściej poszukiwanych na rynku.

Kierunki studiów w Zielonej Górze to bardzo długa lista dziedzin, a Kulturoznawstwo zajmuje na niej istotne miejsce, zatem należy wiedzieć o niej jak najwięcej zanim rozpocznie się naukę. Gdzie studiować? Która uczelnia będzie dla nas najlepsza? Aby wybrać najlepiej wystarczy upewnić się, otrzymując odpowiedź na pytanie: jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Agnieszka, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Mój pomysł na studia był bardzo prosty. Chciałam znaleźć uczelnię dopasowaną do moich wymagań, zainteresowań; uczelnię z ciekawym programem i interesującymi zajęciami. To wszystko znalazłam w jednym miejscu. Na Uniwersytecie Zielonogórskim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy zjawisk kultury,
 • historii literatury i sztuki,
 • interpretacji dzieł sztuki i literatury,
 • analizowania dzieł sztuki,
 • współczesnej kultury audiowizualnej,
 • zasad działania instytucji kulturalnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • teatrach,
 • muzeach,
 • agencjach reklamowych,
 • redakcjach czasopism,
 • rozgłośniach radiowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UZ

Komentarze (0)