Bezpieczeństwo zdrowotne

Bezpieczeństwo zdrowotne

Bezpieczeństwo zdrowotne

11.07.2022

Bezpieczeństwo zdrowotne – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w WSB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • polityka społeczna
 • socjologiczne aspekty bezpieczeństwa
 • wiedza o państwie i prawie
 • bezpieczeństwo zdrowotne społeczności lokalnych
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • metodologia procesów badawczych

 

Chyba każdy chociaż raz usłyszał zdanie mówiące, że zdrowie jest najważniejsze. Pomimo tego, że brzmi ono dość banalnie, to powinno stanowić fundament życia zarówno jednostki, jak i grupy społecznej. Edukacja w zakresie zdrowia staje się coraz istotniejsza, ponieważ nieustannie pojawiają się nowe czynniki, które mogą te zdrowie zaburzyć. Zdrowie i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze; stanowią nierozerwalne pojęcia, które nadają ład i porządek życia społecznego. Chcąc poznać je bliżej wystarczy udać się na studia do Poznania. Właśnie w tym mieście kształcenie oferuje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, proponująca kandydatom Bezpieczeństwo zdrowotne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Bezpieczeństwo zdrowotne proponowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu to oferta dla tych, którzy zainteresowani są zagadnienia związanymi z kształtowaniem postaw prozdrowotnych, edukacją, ochroną i profilaktyką zdrowia. Studenci zgłębiają takie obszary tematyczne jak: zmiany demograficzne, zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia, zmiany w strukturze chorób, czy zmiany warunków środowiskowych. Ponadto, poznają zagadnienia nierówności społecznych i przemieszczania się całych grup ludności, jak również zaznajamiają się z rozwojem nowych technologii, które rewolucjonizują sposób, w jaki promuje się zdrowie czy też zapobiega zagrożeniom zdrowotnym i leczy choroby. Kierunek dostarcza także różnorodnych umiejętności praktycznych, wśród których wyróżnić można analizowanie i ocenianie sytuacji społecznych w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego, a także samodzielne rozwiązywanie problemów, które powiązane są z tą dyscypliną. Bezpieczeństwo zdrowotne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formule studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oferują szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: polityka społeczna, socjologiczne aspekty bezpieczeństwa, wiedza o państwie i prawie, bezpieczeństwo zdrowotne społeczności lokalnych, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, metodologia procesów badawczych, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, podstawy komunikacji interpersonalnej, podstawy zdrowia publicznego, polityka zdrowotna państwa, psychologia zagrożeń zdrowotnych, zarządzanie kryzysowe, profilaktyka uzależnień, psychologia zdrowego stylu życia, zdrowie psychiczne i somatyczne, zarządzanie jakością, epidemiologia zakaźna, systemy wykrywania broni biologicznej.

Bezpieczeństwo zdrowotne jest kierunkiem dostarczającym szerokiej i dogłębnej wiedzy w zakresie podstaw kreowania bezpieczeństwa zdrowotnego w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, jak również podstawowych psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych aspektów bezpieczeństwa czy też jego ekonomicznych i prawnych uwarunkowań. W toku studiów studenci rozwijają kształtują umiejętności prognozowania i diagnozowania stanu systemu ochrony zdrowia i poziomu świadomości prozdrowotnej społeczeństwa. Z bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w służbach ratowniczych, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach ochrony zdrowia, organach kontrolnych przemysłu spożywczego, czy centrach powiadamiania ratunkowego.

 

Opinie

Studia w Poznaniu stanowią szeroki obszar, w którym każdy zainteresowany pozyskaniem wysokiej jakości wykształcenia znajdzie dyscyplinę dla siebie. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem zdrowotnym cieszą się rosnącą popularnością, zatem warto poznać lepiej uczelnię, która oferuje kształcenie w tym zakresie. Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu opinie? Agnieszka, studentka Bezpieczeństwa zdrowotnego mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu to strzał w dziesiątkę. To uczelnia nowoczesna, która oferuje studentom niezwykle ważne dzisiaj dyscypliny i kładzie nacisk na pozyskanie umiejętności praktycznych. Jeśli jeszcze raz miałabym dokonać wyboru odnośnie swojej drogi kształcenia, bez wątpienia wybrałabym Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa. Polecam ją wszystkim tym, którym zależy na nowoczesnym wykształceniu.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo zdrowotne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo zdrowotne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawnych podstaw bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • systemów ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • zasad promocji zdrowia,
 • psychologii zdrowia i zasad edukacji zdrowotnej,
 • podstaw epidemiologii,
 • diagnozy stylu odżywiania i zachowania żywieniowego,
 • metodyki pracy opiekuńczo- wychowawczej,
 • zasad międzynarodowej współpracy w zakresie zdrowia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbach ratowniczych,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • placówkach ochrony zdrowia,
 • organach kontrolnych przemysłu spożywczego,
 • poradniach dietetycznych,
 • centrach powiadamiania ratunkowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Komentarze (0)