Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

11.07.2022

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 2022

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku zarządzanie w WSB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5500 zł

studia niestacjonarne: od 5100 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z wielu elementów, a tymi elementami są przede wszystkim ekonomia, psychologia oraz socjologia, dzięki którym możliwe jest dokładne poznanie i zrozumienie mechanizmów i procesów zarządzania. Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi mikroekonomii i makroekonomii, badaniom marketingowym, finansom przedsiębiorstwa, psychologii pracy i organizacji, rachunkowości finansowej, zarządzaniu strategicznemu, czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i zdobycia wiedzy szczegółowej i specjalistycznej w zakresie marketingu i zarządzania sprzedażą oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem i higieną pracy.

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie wyróżniają się złożoną wiedzą i wachlarzem praktycznych umiejętności. Posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do organizacji, podejmowania i prowadzenia skutecznych działań strategicznych oraz promocyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • mikroekonomia
 • nauki o organizacji
 • badania marketingowe
 • metodologia procesów badawczych
 • rachunkowość finansowa
 • zachowania organizacyjne

 

Umiejętności związane z zarządzaniem należą do grona najczęściej poszukiwanych na rynku. Przestrzeń zawodów, jakie się z nimi łączą jest niezwykle szeroka, a na dodatek toczy się nieustanny proces jej poszerzania. Co dokładnie kryje się pod pojęciem zarządzania? Pomimo tego, iż istnieją oficjalne definicje, to dość szybko tracą one na aktualności. Zarządzać to znaczy prawidłowo się komunikować. Zarządzać to znaczy prowadzić negocjacje. Zarządzać to znaczy dbać o finanse. Zarządzać to znaczy umiejętnie sprzedawać. Zarządzać to znaczy dbać o wizerunek. Wymieniać można bez końca. Na zainteresowanych tą dyscypliną czeka kierunek Zarządzanie, dzięki któremu można dokładnie poznać wszystkie jego elementy. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Zarządzanie proponowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu zakłada pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, jak również uzyskują przygotowanie do realizacji funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz bezpieczeństwa publicznego. Kształcenie zawiera w sobie również nabywanie kompetencji w zakresie rozumnego przywództwa, prowadzenia negocjacji, wartościowania zjawisk społecznych i prawidłowej komunikacji. Zarządzanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu charakteryzują się szerokim programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: matematyka, mikroekonomia, nauki o organizacji, badania marketingowe, metodologia procesów badawczych, rachunkowość finansowa, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyką, zarządzanie strategiczne, zarządzanie wartością firmy, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem, europejskie normy jakości, systemy kontroli wewnętrznej, motywacja i motywowanie w przywództwie, teoria i praktyka wpływu społecznego, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i ciągłość biznesu, prognozowanie i symulacje sytuacji kryzysowych w biznesie, finansowanie działalności przedsiębiorstw, strategie i taktyki negocjacji i mediacji, podstawy komunikacji społecznej.

Zarządzanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu jest kierunkiem o wielu gałęziach, który dostarcza studentom różnorodnej wiedzy i rozwija w nich różnorakie umiejętności i kompetencje. W toku nauki pozyskują wiedzę z zakresu psychologii, teorii zarządzania, współczesnego przywództwa w biznesie, organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno- rekreacyjnych, metod i technik reklamy, zachowania konsumentów i technik sprzedaży marketingowej. Z tak bogatym bagażem wiadomości absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw marketingu i promocji, menedżerów, mediatorów, kierowników zespołu, specjalistów BHP, doradców personalnych, doradców inwestycyjnych, analityków rynku, czy konsultantów sprzedaży. Miejsc, w których mogą wykonywać obowiązki jest bardzo wiele. Mogą pracować w instytucjach gospodarczych, prywatnych przedsiębiorstwach, firmach szkoleniowych, biurach podróży, czy agencjach public relations.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Zarządzanie. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu opinie? Krzysiek, student Zarządzania mówi:

„To, co wyróżnia Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu na tle innych uczelni to liczne ścieżki kształcenia i rozwoju, praktyczny wymiar nauki oraz dostosowanie programu nauczania do rzeczywistych potrzeb i wymagań współczesności. Studia w tej uczelni to gwarancja sukcesu i najlepszy start w dorosłe życie.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Poznań

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania,
 • marketingu strategicznego i społecznego,
 • zarządzania kapitałem ludzkim,
 • metod, technik i narzędzi mediacji oraz negocjacji,
 • regulacji prawnych dotyczących systemu pracy w Polsce i Unii Europejskiej,
 • motywowania w przywództwie,
 • systemu zarządzania relacjami z klientami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw BHP,
 • analityk rynku,
 • kierownik do spraw sprzedaży i marketingu,
 • mediator,
 • lider zespołu negocjacyjnego,
 • doradca personalny,
 • doradca inwestycyjny,
 • konsultant sprzedaży,
 • konsultant do spraw rozwiązywania konfliktów pracowniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Komentarze (0)