Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

01.09.2022

Zarządzanie – Politechnika Morska w Szczecinie 2022

Studia na kierunku zarządzanie w Politechnice Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku zarządzanie w PM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 64
 • studia niestacjonarne I stopnia: 32

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 2800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy marketingu
 • socjologia
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • technologie informacyjne
 • podstawy prawa
 • matematyka
 • ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
 • metody zarządzania jakością usług

 

Wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem należą dzisiaj do najczęściej wymaganych. Ich przestrzeń jest niezwykle szeroka i nie obejmuje wyłącznie aspektów organizowania i kontrolowania, lecz także prawidłową komunikację, sztukę negocjacji, motywowanie, a także prowadzenie badań marketingowych. Dla osób, które chciałyby nabyć umiejętności zarządcze, ale w rozszerzaniu o wiedzę na temat gospodarki morskiej czeka kierunek Zarządzanie w Politechnice Morskiej w Szczecinie.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Zarządzanie prowadzony w Politechnice Morskiej w Szczecinie zakłada profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w różnego typu strukturach. Studenci pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Zarządzanie realizowane w Politechnice Morskiej Szczecinie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Zarządzanie w Politechnice Morskiej w Szczecinie posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: podstawy marketingu, socjologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, technologie informacyjne, podstawy prawa, matematyka, ochrona środowiska w przedsiębiorstwie, metody zarządzania jakością usług, zarządzanie własnym rozwojem, podstawy finansów, nauka o przedsiębiorstwie, zachowania konsumentów, podstawy ekonomii, zarządzanie projektami, polityka społeczno- gospodarcza, podstawy rachunkowości, zarządzanie informacją i wiedzą, zachowania organizacyjne, marketing w handlu i usługach, e- biznes, zatrudnianie pracowników w organizacji, podstawy badań marketingowych, analiza ekonomiczna, organizacja działu personalnego, systemy wynagrodzeń, modele biznesowe firmy.

Kierunek Zarządzanie w Politechnice Morskiej w Szczecinie prowadzony jest w ramach „Szkoły Menedżerów”. Dzięki poszerzaniu pola kształcenia studenci oprócz wiedzy na temat marketingu, badań rynkowych, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej zdobywają również specjalistyczną wiedzę z obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej i najnowszych trendów w tym zakresie. Dzięki realizowanym zajęciom nabywają wiele różnorodnych umiejętności, wśród których wymienić można między innymi analizowanie otoczenia rynkowego, planowanie strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, czy planowanie strategii marketingowych i motywowania pracowników. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Zarządzania będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstwach z sektora gospodarki morskiej.

 

Opinie

Szczecin, jak na stolicę województwa przystało, stanowi silny ośrodek akademicki, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów. Oferty edukacyjne są liczne i interesujące, a jednym z najpopularniejszych kierunków jest Zarządzanie. Warto podkreślić, że dziedzina ta, prowadzona w Politechnice Morskiej, posiada rozszerzony charakter, dzięki czemu wiedza pozyskana na studiach otwiera więcej możliwości zawodowych. Warto zainteresować się tym kierunkiem i tą uczelnią? Jakie ma Politechnika Morska w Szczecinie opinie? Paulina, studentka Zarządzania mówi:

„Zawsze lubiłam wiedzieć więcej i więcej potrafić. Moje zainteresowania stanowią mieszankę marketingu, zarządzania, a także geografii i gospodarki morskiej. Dlatego wybrałam Politechnikę Morską w Szczecinie. To świetna uczelnia, a nauka tutaj to gwarancja sukcesu. „

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Szczecin

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Politechnice Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Politechnice Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • podstaw prawa,
 • zasad organizacji i zarządzania w gospodarce morskiej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • prowadzenia badań marketingowych,
 • zarządzania jakością usług,
 • zarządzania projektami,
 • rachunkowości finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Politechnice Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • agencjach marketingowych,
 • branży TSL.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)