Studia wschodnie

Studia wschodnie

Studia wschodnie – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku studia wschodnie na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia wschodnie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • historia Rosji
 • realia społeczno- polityczne współczesnej Rosji
 • gospodarka rosyjska
 • historia Chin
 • historia Japonii
 • praktyczna nauka języka chińskiego
 • praktyczna nauka języka japońskiego

 

Studia wschodnie to kierunek, który łączy w sobie różnorodne zagadnienia. Dzięki niemu można poznać języki obce, obyczaje, a także stosunki polityczne, czy gospodarcze. To podróż w konkretne miejsce, choć nie znaczy, że jednorodne i pozbawione odmienności. W przypadku kierunku realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim pod pojęciem „wschód” rozumiana jest zarówno Rosja, jak i kraje byłego ZSRR, a także państwa azjatyckie, zdecydowanie bardziej odległe terytorialnie i kulturowo.

Kierunek Studia wschodnie oferowany przez Uniwersytet Gdański zakłada przede wszystkim intensywną naukę języka rosyjskiego oraz drugiego języka należącego do wybranego obszaru kulturowego Wschodu, jak również doskonalenie języka angielskiego w zakresie komunikacji biznesowej. Studenci pozyskują nie tylko poszukiwane umiejętności językowe, ale także wiedzę ekonomiczną i prawną. Studia oferują przedmioty teoretyczne i praktyczne, wyjaśniające m.in. konteksty społeczno- kulturowe, uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i prawne, specyficzne dla obszaru języka rosyjskiego, a także drugiego wybranego obszaru językowego. Studia wschodnie na Uniwersytecie Gdańskim to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Studia wschodnie na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka rosyjskiego, historia Rosji, realia społeczno- polityczne współczesnej Rosji, gospodarka rosyjska, historia Chin, historia Japonii, praktyczna nauka języka chińskiego, praktyczna nauka języka japońskiego, wybrane problemy z kultury Japonii, geografia społeczno- gospodarcza, religie i systemy filozoficzne Wschodu, podstawy językoznawstwa ogólnego, wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, otoczenie kulturowe w biznesie, elementy prawa handlowego, podstawy nauki o organizacji.

Studia wschodnie jest kierunkiem mającym na celu wykształcenie specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz wnoszących wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów. Kierunek stanowi także odpowiedź na potrzeby pracodawców, prowadzących działalność na rynkach wschodnich, przede wszystkim w Rosji i krajach byłego Związku Radzieckiego, ale także krajów azjatyckich. Dzięki pozyskanej na studiach wiedzy absolwenci Studiów wschodnich na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w korporacjach, firmach handlowych, agencjach reklamowych i informacyjnych, mediach, obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i instytucjach politycznych.

Studia w Gdańsku to dobry pomysł na zdobycie wyższego wykształcenia. Miasto oferuje wiele możliwości edukacyjnych, a istniejące uczelnie cieszą się uznaniem i prestiżem. Którą zatem wybrać? Chcąc studiować kierunek Studia wschodnie należy zbadać omawianą szkołę wyższą i zapytać- jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Marcin, student Studiów wschodnich mówi:

„Studia wschodnie to kierunek przyszłościowy, a poza tym poruszający niezwykle ciekawe problemy. Cieszę się, że studiuję akurat na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ uważam, że to świetna uczelnia, w której zajęcia prowadzą wybitni wykładowcy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia wschodnie na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Studia wschodnie na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • języka rosyjskiego,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • korespondencji biznesowej w języku rosyjskim,
 • kultury rosyjskiej,
 • języka chińskiego,
 • języka japońskiego,
 • podstaw językoznawstwa ogólnego,
 • technik negocjacji i komunikacji interpersonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia wschodnie:

Absolwent kierunku Studia wschodnie na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • korporacjach,
 • firmach handlowych,
 • agencjach reklamowych i informacyjnych,
 • mediach,
 • obsłudze ruchu turystycznego,
 • izbach gospodarczych,
 • urzędach państwowych,
 • ambasadach i placówkach konsularnych,
 • dyplomacji i instytucjach politycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Studia wschodnie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)