Rosjoznawstwo

Rosjoznawstwo

Rosjoznawstwo – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku rosjanoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rosjanoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • praktyczna nauka języka ukraińskiego
 • historia Rosji
 • historia Europy Wschodniej
 • rosyjska filozofia i myśl społeczna
 • kultura rosyjska
 • polsko- rosyjskie stosunki kulturalne
 • realia społeczno- polityczne współczesnej Rosji

 

Chcąc zapoznać się z historią, kulturą i językiem rosyjskim, a także z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi Rosji a także podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko‑ rosyjskie należy wybrać kierunek Rosjoznawstwo, który prowadzony jest na Uniwersytecie Gdańskim, w ramach studiów pierwszego stopnia.

Kierunek Rosjoznawstwo realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego, ukraińskiego i języka zachodniego oraz zdobycie wiedzy o kulturze, mediach i historii Rosji, rosyjskim prawie i ekonomii oraz współpracy międzynarodowej. Przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko- rosyjskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych, a także daje szerokie możliwości zatrudnienia po zakończeniu nauki. Rosjoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Rosjoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka rosyjskiego, praktyczna nauka języka ukraińskiego, historia Rosji, historia Europy Wschodniej, rosyjska filozofia i myśl społeczna, kultura rosyjska, polsko- rosyjskie stosunki kulturalne, realia społeczno- polityczne współczesnej Rosji, wybrane zagadnienia z najnowszej literatury rosyjskiej, kultura masowa w Rosji, dyskurs rosyjski, komunikacja międzykulturowa, rosyjski język biznesu, publiczne i prywatne prawo rosyjskie, przekład w komunikowaniu medialnym, język środków masowego przekazu.

A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, firmach handlowych, agencjach reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, biurach tłumaczeń, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, instytucjach politycznych, czy kancelariach prawniczych.

Studia w Gdańsku to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Rosjoznawstwo warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Piotrek, student Rosjoznawstwa mówi:

„Gdybym miał ocenić studia na Uniwersytecie Gdańskim w skali szkolnej, to zdecydowanie postawiłbym piątkę. Studia w tej uczelni gwarantują ciekawe zajęcia, praktyki, możliwość uczestnictwa w różnych akcjach edukacyjnych. Nauki jest dużo, ale jest ona przyjemna i co najważniejsze daje szerokie możliwości zawodowe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rosjoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Rosjoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • języka rosyjskiego,
 • historii Rosji,
 • stosunków politycznych Federacji Rosyjskiej przełomu XX i XXI wieku,
 • historii Europy Wschodniej,
 • polsko- rosyjskich stosunków kulturalnych,
 • literatury rosyjskiej,
 • języka rosyjskiego w biznesie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rosjoznawstwo:

Absolwent kierunku Rosjoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • firmach handlowych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach informacyjnych,
 • mediach,
 • obsłudze ruchu turystycznego,
 • izbach gospodarczych,
 • biurach tłumaczeń,
 • urzędach państwowych,
 • ambasadach i placówkach konsularnych,
 • instytucjach politycznych,
 • kancelariach prawniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Rosjoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)