Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lingwistyka stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna gramatyka języka niemieckiego
 • gramatyka opisowa języka angielskiego
 • psychologia języka z elementami akwizycji
 • zarys historii literatury angielskiej
 • współczesna literatura brytyjska i amerykańska

 

Lingwistyka stosowana zajmuje się językiem. Zgłębia zagadnienia związane z tłumaczeniami, wielojęzycznością, czy komunikacją przy pomocy komputera. Kandydaci na studia w jej zakresie powinni bardzo dobrze posługiwać się językiem ojczystym, wykazywać zainteresowanie językami obcymi, a także mieć niezłą pamięć i łatwość w komunikowaniu się. Lingwistyka stosowana jest kierunkiem realizowanym na Uniwersytecie Gdańskim. Jest on prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie C1, a także podstawowych umiejętności w zakresie tłumaczeń w parach języków: język polski- język angielski, język polski- język niemiecki. Język angielski i język niemiecki są językami wykładowymi dla większości przedmiotów objętych programem studiów. Na drugim roku studiów studenci rozpoczynają naukę trzeciego języka obcego, włoskiego lub hiszpańskiego. Studia pierwszego stopnia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, natomiast studia drugiego stopnia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Gdańskim obejmują swoim programem między innymi takie przedmioty jak: praktyczna gramatyka języka niemieckiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, psychologia języka z elementami akwizycji, zarys historii literatury angielskiej, współczesna literatura brytyjska i amerykańska, zarys historii literatury niemieckiej, wstęp do teorii przekładu, leksykologia, wiedza o kulturze i krajach niemieckojęzycznych, historia języka niemieckiego z elementami tłumaczeń starych tekstów, wprowadzenie do tłumaczeń specjalistycznych, pragmalingwistyka, elementy psychologii komunikacji, tłumaczenia tekstów użytkowych, aspekty teorii translacji, warianty narodowe języka angielskiego.

A co po studiach? Absolwenci Lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Gdańskim mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego. Mogą pracować w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, szkołach językowych, korporacjach międzynarodowych, branży turystycznej.

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Jeśli chcemy studiować w Gdańsku, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Oliwia, studentka Lingwistyki stosowanej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają zdobycie bardzo ważnych umiejętności i kompetencji. Uważam, że po zakończeniu nauki będę świetnie przygotowana do wejścia na rynek pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • socjologii języka i komunikacji,
 • gramatyki opisowej języka niemieckiego i języka angielskiego,
 • psychologii języka z elementami akwizycji,
 • analizy dyskursu,
 • leksykologii,
 • współczesnej literatury brytyjskiej i amerykańskiej,
 • współczesnej literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej,
 • zasad tłumaczeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Lingwistyka stosowana:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • szkołach językowych,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • branży turystycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)