Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza wielowymiarowa
 • techniki obliczeniowe
 • analiza procesów makroekonomicznych
 • koncepcje zarządzania
 • analiza rynków finansowych
 • analiza procesów mikroekonomicznych
 • prognozowanie i symulacje

 

We współczesnej gospodarce bardzo ważna jest analiza danych ekonomicznych. Wiedza na ten temat jest kluczowa dla efektywnego zarządzania organizacjami gospodarczymi, a także planowania i oceny efektywności prowadzonej polityki. Połączenie informatyki, zarządzania i ekonomii daje nam Informatykę i ekonometrię, czyli kierunek, który można studiować na Uniwersytecie Gdańskim.

Kształcenie na kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów. Studenci poznają metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Ponadto, pozyskują wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej- w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: analiza wielowymiarowa, techniki obliczeniowe, analiza procesów makroekonomicznych, koncepcje zarządzania, analiza rynków finansowych, analiza procesów mikroekonomicznych, prognozowanie i symulacje, ekonometria finansowa, inżynieria oprogramowania, statystyczne badania rynkowe, ekonometria dynamiczna, polityka gospodarcza, systemy informacyjne zarządzania, hurtownie danych, zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych. Zajęcia prowadzą uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową. W ich trakcie wykorzystywane jest innowacyjne oprogramowanie i nowoczesna infrastruktura sprzętowa.

A co po studiach? Absolwenci Informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Gdańskim mogą znaleźć zatrudnienie jako analitycy rynku kapitałowego, specjaliści do spraw analiz gospodarczych, specjaliści do spraw zarządzania aktywami finansowymi, administratorzy sieci komputerowych, administratorzy bezpieczeństwa informacji, programiści aplikacji mobilnych, projektanci baz danych, projektanci systemów informatycznych.

Studia w Gdańsku to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Informatykę i ekonometrię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Tomek, student Informatyki i ekonometrii mówi:

„Wybrałem Uniwersytet Gdański z kilku względów. Chciałem studiować w rodzinnym mieście i kształcić się w tym, co naprawdę mnie interesuje. Studia są ciekawe, zajęcia interesujące, zatem jestem bardzo zadowolony i UG mogę polecić innym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę i ekonometrię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • informatyki ekonomicznej,
 • finansów i rachunkowości,
 • matematycznego opisu zjawisk i procesów gospodarczych,
 • statystyki opisowej i ekonomicznej,
 • statystyki matematycznej,
 • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej,
 • programowania komputerowego,
 • projektowania systemów informatycznych,
 • projektowania i administrowania bazą danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka i ekonometria:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi jako:

 • analityk gospodarczy,
 • specjalista ds. oceny ryzyka ubezpieczeń,
 • analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego,
 • projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych,
 • programista aplikacji mobilnych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • specjalista ds. aktuarialnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Studia informatyczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)