Europejski Uniwersytet Morza

Europejski Uniwersytet Morza

Europejski Uniwersytet Morza

Europejski Uniwersytet Morza

European Univeristy of the Seas, czyli Europejski Uniwersytet Morza to wyjątkowy projekt, którego Uniwersytet Gdański jest członkiem, integrujący uniwersytety znajdujące się w miastach o długiej tradycji historycznej, kulturowej i gospodarczej, których wspólnym mianownikiem jest morze.

Wraz z Uniwersytetem Gdańskim w projekcie uczestniczą uniwersytety w Kadyksie, Breście, Kilonii, Splicie i Malcie, a także ponad trzydziestu partnerów stowarzyszonych oraz liczne ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne i organizacje pozarządowe. Ideą European University of the Seas jest stworzenie wyraźnie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego uniwersytetu europejskiego, jak również ścisła współpraca w przestrzeni nauki, badań, innowacji i transferu wiedzy.

Europejski Uniwersytet Morza to nie tylko koncepcja łącząca różnorodne uczelnie. To także misja polegająca na wzmacnianiu europejskiej tożsamości, wyznawanych wartości oraz zapewnianiu międzynarodowej konkurencyjności edukacji i badań, ale także na rozwijaniu kreatywności i krytycznego myślenia wśród studentów. To wszystko ma zaowocować wiedzą, wykorzystywaną między innymi do zaspokajania potrzeb rozwijającego się sektora morskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://sea-eu.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)