Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

30.01.2022

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Gospodarka przestrzenna jest dziedziną działalności publicznej i nauki, mającą na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geograficznej, zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gospodarczych i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego. To także coraz popularniejszy kierunek studiów, który można odnaleźć między innymi w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej. Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • demografia,
 • socjologia,
 • geodezja i kartografia,
 • ochrona środowiska,
 • rysunek techniczny i planistyczny,
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
 • geografia ekonomiczna,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • zasady projektowania przestrzennego,
 • gospodarka wodna,
 • budownictwo,
 • rewitalizacja,
 • projektowanie urbanistyczne,
 • planowanie zintegrowane

 

Nabywane umiejętności

Studenci Gospodarki przestrzennej nabywają wiedzę i rozwijają umiejętności między innymi w zakresie kształtowania środowiska, ekonomicznych, społecznych oraz technicznych uwarunkowań i mechanizmów gospodarki przestrzennej, kształtowania przestrzeni i ładu przestrzennego, planowania i rozwoju układów osadniczych, czy ochrony środowiska.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i wachlarzem umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji regionalnej i instytucjach samorządowych, agencjach rozwoju rynku, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Opinie

Gospodarka przestrzenna jest niezwykle istotnym kierunkiem kształcenia, dlatego często figuruje w ofertach dydaktycznych rodzimych uczelni. Na tej podstawie rodzi się kłopot z wyborem. Planując studia w Lublinie, warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Grzesiek, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczelnią, która powinna zainteresować wszystkich tych, którym zależy na zdobyciu wiedzy praktycznej. Na studiach rozwijamy ważny umiejętności i kompetencje niezbędne do tego, aby poradzić sobie na rynku pracy, który charakteryzuje się dynamizmem i zmiennością.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Lublin

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na UP Lublin:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk fizycznych występujących w gospodarce przestrzennej,
 • wpływu środowiska przyrodniczego na gospodarowanie w przestrzeni i wpływu inwestowania na środowisko,
 • rysunku planistycznego,
 • geodezji i kartografii oraz grafiki inżynierskiej,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • zarządzania zasobami mieszkaniowymi,
 • planowania przestrzennego,
 • planowania infrastruktury technicznej i projektowania przestrzennego,
 • architektury krajobrazu i urządzania terenów zieleni.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji regionalnej i instytucjach samorządowych,
 • agencjach rozwoju rynku,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)