Ekoenergetyka

Ekoenergetyka

Ekoenergetyka

30.01.2022

Ekoenergetyka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku ekoenergetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku ekoenergetyka w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zapotrzebowanie na energię, która pochodzi z odnawialnych źródeł, jak również różnego rodzaju wymogi przepisów i zobowiązań międzynarodowych oraz wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw zajmujących się ekoenergetyką. Coraz większą wagę przykłada się do pozyskiwania energii ze słońca, wiatru, wody, czy biomasy, ale żeby robić to skutecznie i prawidłowo należy posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności. Można je pozyskać na studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Ekoenergetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych, takich jak energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa, energetyka geotermalna, energetyka wodna i energetyka oparta na biomasie. Studenci poznają także aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ekoenergetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia,
 • fizyka,
 • zarządzanie środowiskowe,
 • inżynieria gospodarki komunalnej,
 • prawo gospodarcze i energetyczne,
 • analiza strategiczna,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • termodynamika techniczna,
 • projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska,
 • meteorologia,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • uprawa roślin energetycznych,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów,
 • zarządzanie jakością,
 • efektywność energetyczna,
 • energetyka wodna,
 • energetyka wiatrowa,
 • ocena jakości biopaliw,
 • klimatyzacja i wentylacja,
 • układy magazynowania energii,
 • mechanika płynów i urządzenia przepływowe

Program studiów obejmuje również praktyki, które odbywają się w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł, czyli biogazowniach, wytwórniach peletów i brykietów, firmach produkujących i instalujących urządzenia fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

 

Praca po studiach

Studenci kierunku Ekoenergetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nabywają umiejętności projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i obiektów ekoenergetycznych. Dzięki nim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w elektrociepłowniach, biogazowniach, firmach produkujących biopaliwa, farmach wiatrowych, elektrowniach fotowoltaicznych, instytucjach naukowo- badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Dyscypliny związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii stają się coraz ważniejsze, a co za tym idzie kierunki kształcenia związane z tą problematyką cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Gdzie zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie? Jeśli chcemy studiować Ekoenergetykę w Lublinie, to warto dowiedzieć się: jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Konrad, student Ekoenergetyki mówi:

„Na studiach trzeba otaczać się ludźmi z pasją, którzy inspirują i motywują do nauki. Takich ludzi można spotkać na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. To miejsce dla ludzi kreatywnych, ambitnych, z ciekawymi pomysłami na życie.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

EKOENERGETYKA - ważne informacje

Ekoenergetyka studia Lublin

Ekoenergetyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekoenergetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Ekoenergetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • inżynierii ekologicznej,
 • geodezji i kartografii,
 • polityki energetycznej,
 • technologii produkcji roślin energetycznych,
 • odnawialnych źródeł energii w produkcji ogrodniczej,
 • technologii biopaliw ciekłych, gazowych i stałych,
 • efektywności energetycznej,
 • oceny jakości biopaliw,
 • transportu surowców energetycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekoenergetyka:

Absolwent kierunku Ekoenergetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • elektrociepłowniach,
 • biogazowniach,
 • firmach produkujących biopaliwa,
 • farmach wiatrowych,
 • elektrowniach fotowoltaicznych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)