O uczelni

O uczelni

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Historia piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego sięga 1981 roku, kiedy to powołano do życia Piotrkowski Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od tego czasu uczelnia zaczęła się rozrastać, poszerzając swoją ofertę edukacyjną, tworząc miejsce nie tylko do nauki i nabywania umiejętności, ale także rozwijania pasji i zainteresowań.  

Piotrkowska filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego to nie tylko miejsce, w którym studenci pozyskują wysokiej jakości wykształcenie. To także miejsce, w którym rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz otrzymują możliwość prowadzenia własnej działalności i realizowania pomysłów. Ponadto, to najsłodsza uczelnia w kraju. Dlaczego? Ponieważ pod jej skrzydłami prowadzi działalność Muzeum Marcepanu, unikatowe i jedyne takie miejsce na mapie Polski.

 

STUDIA

Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim realizuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Obszar kształcenia możemy określić jako zakres od „A” do „Z”, ponieważ zainteresowani kształceniem otrzymują szeroki wybór, od Administracji po Zarządzanie.

Poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko prowadzone zajęcia, ale także działalność kół naukowych, Piotrkowskie Bractwo Akademickie, a także Wyjście Ewakuacyjne, czyli teatr, mający na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia na przeglądach teatrów studenckich.

W ramach kształcenia UJK oferuje swoim studentom także wymiany, zarówno krajowe i międzynarodowe, na czele z takimi programami jak Erasmus+, czy MOST. O czym jeszcze należy wspomnieć? O tym, że każdy student może liczyć na wsparcie, za sprawą stypendiów: Stypendium Rektora, Stypendium Socjalne, Zapomogi, czy Stypendium dla osób niepełnosprawnych.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia czuwa grono wykładowców, złożone z wielu uznanych nazwisk i osób zasłużonych dla rodzimej nauki. Wykładowcy piotrkowskiej filii UJK to nie tylko doświadczeni praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach. To także osoby, które dbają o przyjazną atmosferę na uczelni, o wymianę zdań i opinii, prowadzenie dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i sympatii.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim mieści się przy ulicy Juliusza Słowackiego 114/118. Atutem uczelni jest jej położenie w centralnej części kraju, a także dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ale piotrkowska filia UJK to nie tylko nowoczesne sale do nauki. To także bogato wyposażona biblioteka, własne wydawnictwo, prowadzone przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, a także Piotrkowski Uniwersytet Pierwszego Wieku, którego celem jest nie tylko rozwijanie intelektualnej i emocjonalnej sprawności wśród dzieci i młodzieży, lecz także kształtowanie w nich postaw patriotycznych i obywatelskich.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Komentarze (0)