Filologia angielska

Filologia angielska

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

Filologia angielska – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Któż nie chciałby posiadać umiejętności w zakresie najpopularniejszego języka świata? Języka, w którym tworzone są przebojowe piosenki i kasowe filmy; języka, którym operuje współczesny świat nauki i biznesu; języka, którym mówi międzynarodowa polityka? Odpowiedź wydaje się jednoznaczna. Warto znać język angielski, ponieważ jest językiem uniwersalnym, a jego dobra znajomość otwiera wiele drzwi. Od czego należy zacząć naukę? Od wyboru Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kształcenie na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Poprzez naukę studenci mają osiągnąć znajomość języka angielskiego zbliżoną do języka rodzimego, a także rozwinąć umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, a także sprawnego uczestniczenia w pracy zespołowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • fonetyka i fonologia,
 • literatura brytyjska,
 • gramatyka praktyczna,
 • morfologia,
 • typologia tekstów,
 • realioznawstwo krajów obszaru anglojęzycznego,
 • emisja głosu,
 • psychologia,
 • tłumaczenie tekstów literackich,
 • literatura amerykańska,
 • przekładoznawcza analiza tekstu,
 • tłumaczenia tekstów nieliterackich,
 • metodyka nauczania języka angielskiego

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim pozyskują wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego oraz wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego. Nabywają umiejętności translatorskich, umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, jak również tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach, biurach tłumaczeń, korporacjach międzynarodowych, firmach produkcyjnych, firmach usługowych, mediach, szkolnictwie.

 

Opinie

Kierunki studiów w Rzeszowie tworzą razem szeroką przestrzeń możliwości edukacyjnych. Z racji tego, że języka angielski uznawany jest za uniwersalny, nie może brakować kształcenia w jego zakresie. Ale którą uczelnię wybrać? Która oferuje ciekawy program i gwarantuje pozyskanie najwyższej jakości wykształcenia? Zbierając wszystkie pytania, można postawić jedno: jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Kinga, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski proponuje nowoczesne podejście do studiowania. Dużo praktyki, w ciekawej formie. Warto wybrać tę uczelnię, choćby ze względu na filologię angielską na najwyższym poziomie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię angielską na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • posługiwania się językiem naukowym,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury,
 • zasad nauczania języka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach,
 • biurach tłumaczeń,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • firmach produkcyjnych,
 • firmach usługowych,
 • mediach,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia angielska - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)