Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zagadnienia związane z finansami i rachunkowością bywają skomplikowane, ale pomimo tego coraz więcej osób chce poznać między innymi zasady działania banków, sprawozdawczości finansowej, czy też zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co ważne, na zawody związane z finansami wciąż jest spore zapotrzebowanie, dlatego kandydaci na studia poszukują kierunku, który otworzy możliwości pozyskania cennych umiejętności. Chcąc studiować w Rzeszowie warto zwrócić uwagę na Finanse i rachunkowość, czyli kierunek realizowany na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowej jednostek gospodarczych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • polityka gospodarcza,
 • rachunkowość,
 • język obcy w biznesie,
 • makroekonomia,
 • finanse publiczne,
 • statystyka opisowa,
 • zarządzanie,
 • prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej,
 • planowanie działalności gospodarczej,
 • ryzyko operacyjne w banku,
 • ekonomika i finanse gospodarstw domowych,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i instytucji finansowych,
 • bankowość detaliczna i korporacyjna,
 • rynki finansowe

 

Nabywane umiejętności

Studenci Finansów i rachunkowości nabywają licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie określania zależności między produkcją końcową a globalną, zarządzania jednostką gospodarczą, rozpoznawania i oceny zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach gospodarczych, wykonywania analiz finansowych, oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych, sporządzania i analizowania ocen rankingowych i ratingowych.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, jednostkach pośrednictwa finansowego, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, izbach gospodarczych, towarzystwach inwestycyjnych.

 

Opinie

Rzeszów należy do grona silnych ośrodków akademickich. Uczelni jest dużo, charakteryzują się one różnorodnością ofert dydaktycznych, ale która z nich może być najlepsza do studiowania omawianego przez nas kierunku? Warto dowiedzieć się- jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Adrian, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Rzeszowskim, ponieważ chciałem uczyć się w rodzinnym mieście i rozwijać w ważnej i potrzebnej dziedzinie. Mój przepis na studia był bardzo prosty i co najważniejsze, trafiony w dziesiątkę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • matematyki i statystyki,
 • zasad księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • zasad funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarkę finansami,
 • oceny zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach gospodarczych,
 • wykonywania analiz finansowych,
 • oceniania projektów inwestycyjnych,
 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • zasad funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • jednostkach pośrednictwa finansowego,
 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • izbach gospodarczych,
 • towarzystwach inwestycyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)