Analityka żywności

Analityka żywności

Analityka żywności – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie na temat tego, co jedzą, czy wybierają dobre produkty i w jakich warunkach je przechowują. Niestety, nie wszyscy potrafią na te pytania odpowiedzieć, dlatego powstał kierunek kształcący specjalistów w tym zakresie. Analityka żywności to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć rzetelną wiedzę analityczną ze znajomością technologii żywności, specyfiką przemysłu i kontroli jakości żywności.

Kształcenie na kierunku Analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych, a także wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • biochemia i chemia żywności,
 • analityka chemiczna,
 • inżynieria procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych,
 • biotechnologia żywności,
 • metrologia,
 • metody biologiczne w analizie żywności,
 • chemia związków biologicznie aktywnych,
 • techniki separacyjne i łączone,
 • biofizyka żywności,
 • projektowanie procesów w przemyśle spożywczym,
 • przetwórstwo, przechowalnictwo i opakowalnictwo żywności

 

Nabywane umiejętności

Studenci Analityki żywności nabywają umiejętności między innymi w zakresie identyfikowania zjawisk zachodzących w czasie przetwarzania i przechowywania żywności, identyfikowania składników odpowiadających za właściwości funkcjonalne i cechy sensoryczne żywności, wykorzystywania zaawansowanych technik instrumentalnych do badania żywności, organizowania i zarządzania pracą w laboratorium.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Analityki żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kontroli jakości produktów spożywczych, zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

 

Opinie

Analityka żywności to coraz popularniejszy kierunek, ale i tak nie występuje dość często w ofertach dydaktycznych szkół wyższych. Można go studiować w Poznaniu, w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Sandra, studentka Analityki żywności mówi:

„Uniwersytet Adama Mickiewicza oferuje innowacyjne kierunki studiów, a za przykład posłużyć może Analityka żywności. Na studiach powinno się rozwijać konkretne, praktyczne umiejętności, bo to one są podstawą sukcesu na rynku pracy. Właśnie dlatego studiuję tutaj, na UAM.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę żywności na UAM w Poznaniu:

Absolwent kierunku Analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • technologii wytwarzania i przetwarzania różnego rodzaju żywności,
 • identyfikacji ryzyka zdrowotnego związanego z chemicznym i mikrobiologicznym zanieczyszczeniem żywności,
 • właściwości fizykochemicznych składników żywności,
 • reakcji chemicznych zachodzących w żywności,
 • wykorzystywania zaawansowanych technik instrumentalnych do badania żywności,
 • zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium,
 • zarządzania pracą w laboratorium.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka żywności:

Absolwent kierunku Analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach kontroli jakości produktów spożywczych,
 • zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Analityka żywności - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)