Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, który zawsze będzie zaliczany do grona perspektywicznych, bowiem trudno wyobrazić sobie, aby zapotrzebowanie na wiedzę, umiejętności i kompetencje z tego zakresu kiedykolwiek spadło. Do kogo skierowany jest ten kierunek? Przede wszystkim do tych, którzy interesują się naukami medycznymi, naukami o zdrowiu, a także wyróżniają się empatią, cierpliwością, komunikatywnością. A gdzie studiować Pielęgniarstwo? W Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności w zakresie udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, jak również organizowania i nadzorowania pracy własnej oraz zespołu pielęgniarskiego i opieki pielęgniarskiej, wdrażania nowych technik, metod i rozwiązań organizacyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Uczelni Łazarskiego oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • patologia,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • badania fizykalne,
 • organizacja pracy pielęgniarskiej,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
 • opieka paliatywna,
 • badania naukowe w pielęgniarstwie,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa w Uczelni Łazarskiego w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się wiedzą anatomiczną, rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych, przeprowadzania wywiadu, identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie, przechowywania leków, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjenta, przygotowywania chorego do badań diagnostycznych, postępowania aseptycznego i antyseptycznego w pracy pielęgnacyjno- leczniczej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa w Uczelni Łazarskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, firmach farmaceutycznych, ośrodkach opieki społecznej, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Opinie

Warszawa należy do grona największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni, oferujących wysoką jakość kształcenia, interesujące programy nauczania, bogaty wybór kierunków i specjalności. Którą z nich wybrać chcąc studiować Pielęgniarstwo? Zastanawiając się nad podjęciem studiów w tym kierunku warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Dominika, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia w Łazarskim to przede wszystkim zdobywanie wiedzy praktycznej, która w zawodzie pielęgniarki wydaje się szczególnie istotna. Zajęcia realizowane są w małych grupach, prowadzone przez specjalistów, przy użyciu różnych nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Studia sprawiają przyjemność i dają gwarancję. Gwarancję na zdobycie dobrej pracy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Warszawa

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • przeprowadzania wywiadu,
 • identyfikowania procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • farmakologii,
 • zdrowia publicznego,
 • prawa medycznego,
 • podstaw rehabilitacji,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • ośrodkach opieki społecznej,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)