Architecture

Architecture

Architecture

21.03.2022

Architecture – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Architektura to sztuka tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia różnorodnych fizycznych, materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez planową przemianę naturalnego środowiska oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni o różnym przeznaczeniu. Nietrudno odgadnąć, iż jest to jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia, który łączy w sobie zagadnienia techniczne z zagadnieniami artystycznymi. Architekturę można studiować w języku angielskim, a możliwość taką oferuje Politechnika Warszawska.

Studia na kierunku architecture w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na anglojęzycznym kierunku Architecture na Politechnice Warszawskiej umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie zagadnień między innymi z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, projektowania architektonicznego i urbanistycznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Architecture na Politechnice Warszawskiej oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • elementy projektowania,
 • historia budowy miast,
 • materiałoznawstwo,
 • statyka i wytrzymałość materiałów,
 • projekt architektoniczny w krajobrazie,
 • cyfrowe techniki geometryczne,
 • projektowanie form strukturalnych,
 • prawo budowlane,
 • projektowanie uniwersalne,
 • modelowanie komputerowe,
 • kształtowanie detalu budowlanego,
 • fizyka budowli,
 • architektura polska

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Architecture na Politechnice Warszawskiej nabywają umiejętności między innymi w zakresie tworzenia własnych koncepcji artystycznych i architektonicznych poprzez integrację pozyskanych źródeł i analiz, posługiwania się symulacjami komputerowymi, wykonywania rysunków budowlanych, interpretowania krajobrazu i architektury z uwzględnieniem kontekstu, tworzenia prezentacji własnych koncepcji projektowych, kształtowania krajobrazu miasta zgodnie z regułami kompozycji urbanistycznej, wykonywania dokumentacji architektoniczno- budowlanej, wykonywania konstrukcji geometrycznych, tworzenia własnych kompozycji plastycznych, wykonywania projektu domu jednorodzinnego, projektowania wnętrza architektonicznego, oceniania przydatności rozwiązań i technologii dla rozwiązania projektowego.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci kierunku Architecture na Politechnice Warszawskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w pracowniach architektonicznych, pracowniach urbanistycznych, biurach inwestycyjnych, jednostkach administracji publicznej, firmach projektowych.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. Na kandydatów czekają bogate oferty edukacyjne, w tym takie, proponujące kształcenie w języku angielskim. Jedną z uczelni, która realizuje anglojęzyczne programy nauczania jest Politechnika Warszawska. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Ewelina, studentka kierunku Architecture mówi:

„Studia na Politechnice Warszawskiej to marzenie wielu kandydatów. To uczelnia, której nie trzeba przedstawiać. Każdy, kto tutaj studiuje otrzymuje warunki do rozwijania umiejętności, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także warunki do jak najlepszego przygotowania się do wejścia na rynek pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Architecture na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Architecture na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod kształtowania przestrzeni architektonicznej,
 • krytycznej obserwacji środowiska miasta,
 • właściwości materiałów budowlanych w aspekcie ich zastosowania w budynku i uzyskania efektów funkcjonalnych i architektonicznych,
 • prezentacji ustnej i graficznej własnych koncepcji architektury,
 • wykonywania rysunków budowlanych,
 • zasad tworzenia dokumentacji budowlanej,
 • kształtowania, konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji,
 • historii architektury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architecture:

Absolwent kierunku Architecture na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • pracowniach architektonicznych,
 • pracowniach urbanistycznych,
 • biurach inwestycyjnych,
 • jednostkach administracji publicznej,
 • firmach projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)