Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

21.03.2022

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Każdego dnia, niezliczona ilość pasażerów podróżuje transportem szynowym. Wybieramy tramwaj, pociąg, bądź metro, ale nie wszyscy wiemy, że podział ten może być bardziej dokładny i szczegółowy, bowiem wśród rodzajów transportu szynowego wymienić można między innymi linie szybkiej kolei miejskiej o bezkolizyjnym przebiegu na terenie miasta i aglomeracji, czy niekonwencjonalne systemy transportu szynowego łączące centrum miasta z lotniskiem. Transport szynowy to zagadnienie, które podlega modyfikacji, aby jak najlepiej zbliżyć się do europejskich standardów. Dlatego potrzebni są specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji, a tych kształci Politechnika Warszawska.

Studia na kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego na Politechnice Warszawskiej umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania infrastrukturą międzynarodowego, krajowego, regionalnego, aglomeracyjnego i przemysłowego transportu kolejowego, opracowywania podsystemów szynowego transportu miejskiego, rozwiązywania problemów modernizacji i budowy tras, a także opracowywania systemów infrastruktury torowej, trakcyjnej, sterowania ruchem i innych obszarów infrastruktury ogólnobudowlanej. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z zasadami planowania, projektowania i eksploatacji systemów transportowych, narzędziami i materiałami stosowanymi przy rozwiązywaniu zadań z zakresu budowy i eksploatacji infrastruktury transportu szynowego, technologią wykonywania nawierzchni szynowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego na Politechnice Warszawskiej oparte są na bogatym programie nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • mechanika konstrukcji dróg szynowych,
 • układy geometryczne dróg szynowych,
 • stacje i węzły kolejowe,
 • utrzymanie infrastruktury transportu szynowego,
 • miejski transport szynowy,
 • materiały budowlane w drogach szynowych,
 • podstawy sterowania ruchem kolejowym,
 • ochrona środowiska w transporcie,
 • elementy geodezji inżynierskiej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Budowy i eksploatacji infrastruktury transportu szynowego nabywają umiejętności między innymi w zakresie korzystania z narzędzi matematycznych w planowaniu, projektowaniu, realizacji i utrzymaniu infrastruktury transportu szynowego, zarządzania obiektami infrastruktury transportu szynowego, formułowania zadań geodezyjnych w budownictwie, stosowania specjalistycznego oprogramowania komputerowego, wykonywania analizy bezpieczeństwa i niezawodności zaprojektowanych urządzeń i systemów, wykonywania analizy ekonomicznej.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego na Politechnice Warszawskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, które zajmują się planowaniem obsługi transportowej regionów i miast, w biurach, które opracowują dokumentację projektową dla inwestycji w dziedzinie budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego, w firmach wykonawczych realizujących zadania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury transportu szynowego, jak również w jednostkach samorządowych, jednostkach badawczo- rozwojowych, jednostkach certyfikacyjnych, centrach logistycznych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Zastanawiając się nad podjęciem kształcenia na kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Michał, student Budowy i eksploatacji infrastruktury transportu szynowego mówi:

„Studiuję kierunek ważny, ale mało popularny. Wybrałem Politechnikę Warszawską, ponieważ zależało mi na zdobyciu konkretnej, specjalistycznej wiedzy i konkretnych umiejętności. Dzięki temu mam szansę zostać specjalistą, przygotowanym do wykonywania jasno określonych zadań.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budowę i eksploatację infrastruktury transportu szynowego na PW:

Absolwent kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechaniki nawierzchni i podtorza dróg szynowych,
 • planowania, projektowania i eksploatacji systemów transportowych,
 • zasad kształtowania trwałości elementów i konstrukcji inżynierskich,
 • metod pomiarów geodezyjnych,
 • sterowania ruchem kolejowym,
 • energetyki trakcyjnej,
 • zarządzania procesami inwestycyjnymi.

 

Praca po kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego:

Absolwent kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach projektowych,
 • instytutach naukowych,
 • firmach wykonawczych,
 • centrach logistycznych,
 • jednostkach certyfikujących,
 • jednostkach nadzorczych,
 • jednostkach samorządowych,
 • jednostkach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)