Agroleśnictwo

Agroleśnictwo

Agroleśnictwo

30.01.2022

Agroleśnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Agroleśnictwo to pojęcie mało popularne, a zasługujące na dużą uwagę. Dlaczego? Należy zacząć od tego, że agroleśnictwo jest sposobem zarządzania ziemią, który łączy pielęgnację drzew z inną produkcją agrotechniczną bądź zootechniczną. Mówiąc inaczej, jest to celowe wykorzystywanie drzew w gospodarstwach rolnych. Na tym jednak definicja się nie kończy, bowiem wyróżnić można trzy rodzaje systemów agroleśniczych. Są to: las pastwiskowy, uprawa alejowa oraz rolnictwo leśne. Czym one się charakteryzują i jakie przynoszą korzyści? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Studia na kierunku agroleśnictwo w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się zagadnienia dotyczące między innymi: ochrony i kształtowania ekosystemów, hodowli i użytkowania lasów, ochrony bioróżnorodności, czy produkcji surowca drzewnego. Ponadto, studenci zaznajamiają się z zasadami zarządzania i logistyki w agroleśnictwie, polityką leśną, czy ekonomiką produkcji agroleśnej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • technologie upraw agroleśnych,
 • entomologia agroleśna,
 • zarządzanie populacjami zwierząt,
 • monitoring środowiska,
 • fitopatologia agroleśna,
 • obrazowanie przestrzenne,
 • zielarstwo,
 • pozyskiwanie drewna,
 • taksacja i certyfikacja leśna,
 • polityka rolna i uregulowania prawne

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dysponują wiedzą i licznymi umiejętnościami z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, a także innowacyjnych rozwiązań procesów technologicznych, mechanizacji prac, logistyki oraz zarządzania i ekonomiki. Z takim wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach związanych z rolnictwem, placówkach naukowo- badawczych, instytucjach związanych z gospodarką leśną, firmach prowadzących działalność usługową związaną z kształtowaniem środowiska.

 

Opinie

Jak już wspomnieliśmy Agroleśnictwo nie jest dyscypliną szczególnie popularną, a zatem kierunków studiów omawiających to zagadnienie nie ma zbyt wielu. Planując kształcenie w tym zakresie warto zatem zapoznać się z ofertą omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Błażej, student Agroleśnictwa mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to nowoczesna uczelnia, która oferuje znacznie więcej ciekawych kierunków niż inne. Studia tutaj to dobre wykształcenie, pewna praca i poważny krok w przyszłość.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • technologii upraw agroleśnych,
 • ochrony i kształtowania ekosystemów,
 • ekonomiki produkcji agroleśnej,
 • zarządzania i logistyki w agroleśnictwie,
 • bioindykacji środowiska przyrodniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Agroleśnictwo:

Absolwent kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach związanych z rolnictwem,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • instytucjach związanych z gospodarką leśną,
 • firmach zajmujących się zalesianiem użytków rolnych,
 • firmach prowadzących działalność usługową związaną z kształtowaniem środowiska.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)