Analityka środowiskowa i przemysłowa

Analityka środowiskowa i przemysłowa

Analityka środowiskowa i przemysłowa

30.01.2022

Analityka środowiskowa i przemysłowa – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Analityka środowiskowa i przemysłowa to kierunek interdyscyplinarny, w którym główne role odgrywają zagadnienia związane z naukami rolniczymi, naukami przyrodniczymi oraz inżynieryjno- technicznymi. Jego celem jest przede wszystkim pozyskanie umiejętności dotyczących wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analitycznych w ochronie środowiska i w różnych gałęziach przemysłu. Kierunek dostępny jest w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych, inżynierii chemicznej oraz ochrony środowiska. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami biotechnologii środowiskowej, zarządzania w przemyśle, czy diagnostyki molekularnej. Ponadto, nabywają umiejętności niezbędnych do oceny jakości  poszczególnych elementów środowiska i przeprowadzania analiz różnego rodzaju  materiałów, surowców i produktów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia,
 • aparatura chemiczna i procesowa,
 • mikrobiologia środowiskowa i przemysłowa,
 • chemia analityczna i instrumentalna,
 • zarządzanie środowiskowe,
 • monitoring zanieczyszczeń środowiska,
 • projektowanie procesów technologicznych,
 • bezpieczeństwo techniczne,
 • systemy jakości i akredytacja w laboratoriach,
 • analiza jakości gleby i odpadów

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach przemysłowych, specjalistycznych laboratoriach analitycznych, laboratoriach kontrolno- pomiarowych, laboratoriach diagnostycznych, firmach konsultingowych, jednostkach naukowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie tworzą razem długą listę interesujących dyscyplin. Co oczywiste, na liście tej odnaleźć można Analitykę środowiskową i przemysłową, którą oferuje lubelski Uniwersytet Przyrodniczy. Czy warto studiować w tej uczelni? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Agnieszka, studentka Analityki środowiskowej i przemysłowej mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to uczelnia dla każdego. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce, kierunek odpowiadający zainteresowaniom, czy planom na przyszłość. Ponadto, na uczelni panuje przyjazna atmosfera, więc nie ma mowy o tym, aby ktoś się tutaj nie odnalazł.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę środowiskową i przemysłową na UP Lublin:

Absolwent kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa w ochronie środowiska,
 • zarządzania chemikaliami,
 • inżynierii chemicznej i procesowej,
 • analizy jakości wody i ścieków,
 • analizy jakości nawozów,
 • metrologii środowiska i przemysłu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

Absolwent kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach badawczo- rozwojowych zakładów przemysłowych,
 • specjalistycznych laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach kontrolno- pomiarowych,
 • laboratoriach ochrony środowiska,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach naukowych,
 • jednostkach administracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)