Psychologia

Psychologia

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Psychologia – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • biologiczne mechanizmy zachowania
 • filozofia
 • psychologia kulturowa
 • psychologia procesów poznawczych
 • komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji
 • psychologia rozwoju człowieka

 

Od wielu lat Psychologia zajmuje czołowe miejsca w rankingach popularności. Trudno dziwić się takiej tendencji, ponieważ człowiek i mechanizmy jego zachowania zawsze będą stanowić niezwykle interesujący obszar badań. Łatwo zauważyć, że Psychologia poszerza obszar swoich działań i znacznie wykracza poza niegdyś przyjęte ramy. Służy nie tylko odkrywaniu i tłumaczeniu emocji, ale pomaga funkcjonować w grupie, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Wszyscy zainteresowani tą szczególnie ważną dziedziną powinno zwrócić uwagę na Uniwersytet Wrocławski, gdzie Psychologia prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Psychologia oferowany przez Uniwersytet Wrocławski zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci poznają metodologiczne podstawy diagnostyki psychologicznej, uczą się kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto, rozwijają kompetencje metodologiczne oraz zaznajamiają się z teoriami opisującymi i wyjaśniającymi zachowanie człowieka. Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: psychologia społeczna, biologiczne mechanizmy zachowania, filozofia, psychologia kulturowa, psychologia procesów poznawczych, komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji, psychologia rozwoju człowieka, psychologia emocji i motywacji, metodologia, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychiatria, metody badania osobowości, psychopatologia.

Psychologia prowadzona na Uniwersytecie Wrocławskim jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy. Studenci poznają zagadnienia związane z psychologią procesów i zjawisk grupowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradztwem zawodowym, wczesną interwencją kryzysową, przeciwdziałaniem uzależnieniom u dzieci i młodzieży. To naturalnie tylko część ogromnej całości, jaką jest psychologiczna wiedza. Co warto zaznaczyć, studenci mogą rozwijać swoje umiejętności także poprzez uczestnictwo w licznych kołach naukowych. W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działają: KN Neuropsychologii „Cerebro”, SKN Genderówka, KN Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej, KN Psychologii Sportu Olimpia, KN Psychologii w Biznesie, Kole Inicjatyw Twórczych, SKN Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD. Z obfitym bagażem wiedzy i wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych, służbie zdrowia, służbach mundurowych i cywilnych, działach HR.

Wrocław jest istotnym punktem na edukacyjnej mapie naszego kraju i jednym z najważniejszych ośrodków akademickich. Nic dziwnego, że każdego roku przybywa do miasta rzesza młodych ludzi pragnących zdobyć wysokiej jakości wykształcenie w tutejszych uczelniach. Planując studiować Psychologię warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas szkołę wyższą. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Karolina, studentka Psychologii mówi:

„Wybrałam Psychologię, ponieważ zawsze chciałam pomagać innym. Ale żeby robić to profesjonalnie i na najwyższym poziomie musiałam kształcić się w najlepszym miejscu. Dlatego wybrałam studia na Uniwersytecie Wrocławskim, jednej z najlepszych uczelni w kraju.”

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania,
 • procesów poznawczych,
 • procesów powstawania emocji,
 • odróżniania emocji spontanicznych od udawanych,
 • psychologii różnić indywidualnych,
 • diagnozowania sytuacji społecznej,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • diagnozy psychologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • służbie zdrowia,
 • służbach mundurowych i cywilnych,
 • działach HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

HARMONOGRAM REKURTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Psychologię wydaje się niezwykle proste i nikt nie powinien mieć z nim problemu. Tak naprawdę wystarczy mieć dostęp do Internetu i wykonać skrupulatnie kilka wytyczonych zadań. Od czego należ zacząć? Kandydaci na studia na Uniwersytecie Wrocławskim zobligowani są do utworzenia indywidualnego profilu w specjalnym systemie IRK, czyli systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W systemie tym wprowadzają niezbędne dane osobowe, dołączają aktualną fotografię, wpisują uzyskane wyniki maturalne. Poprzez indywidualny profil odbierają także wiadomości o postępie w przebiegu rekrutacji, a co najważniejsze dowiadują się o powodzeniu procesu kwalifikacyjnego. Rekrutacja na studia startuje zwykle w połowie maja, ale żeby poznać dokładną datę należy trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas sprawdzać aktualności z życia uczelni. Wtedy nic nie umknie uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zbiór kilku dokumentów, które należy złożyć, aby potwierdzić chęć studiowania na Uniwersytecie Wrocławskim. Po otrzymaniu stosownej informacji w systemie IRK kandydaci zobowiązani są do zebrania i dostarczenia między innymi takich dokumentów jak:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty, bądź laureata olimpiad i konkursów wiedzy.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć na uczelnię osobiście, a jeśli nie ma takiej możliwości, może to zrobić ktoś inny w naszym imieniu. Dokumenty można również przesłać pocztą albo kurierem. Należy pamiętać o dotrzymaniu wyznaczonego terminu. Spóźnienie może skutkować usunięciem z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to obowiązek każdego kandydata, niezależnie od wybranego kierunku kształcenia. Wnosząc ją opłacamy tak naprawdę możliwość przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. Opłata powinna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system IRK. Z opłaty rekrutacyjnej mogą zostać zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad, branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Z racji tego, że Psychologia jest szeroką dziedziną, przedmioty kwalifikacyjne tworzą dość długą listę. Aby dostać się na omawiany kierunek należy pochwalić się jak najlepszymi wyniki z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Niejeden kandydat nerwowo zastanawia się nad tym, czy faktycznie posiada szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów. Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Służy do tego przelicznik punktów kwalifikacyjnych, czyli specjalna tabela, dzięki której można oszacować swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Wystarczy tylko postępować zgodnie ze wskazówkami i podstawić do wzoru uzyskane wyniki maturalne.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Kandydaci, którzy w roku rekrutacji zostali laureatami albo finalistami różnorodnych konkursów i olimpiad mogą liczyć na specjalne uprawnienia w postępowaniu kwalifikacyjnym, a nawet zniesienie obowiązku wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Warto zatem sprawdzić, czy w procesie rekrutacyjnym na Psychologię przysługują jakieś ulgi.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.


 

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR

Komentarze (0)