ekonomia politechnika koszalińska studia koszalin

Ekonomia – Politechnika Koszalińska

Kierunek Ekonomia na Politechnice Koszalińskiej realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych, z podziałem na studia licencjackie i magisterskie. Celem nauki jest wykształcenie specjalistów , którzy cechują się znajomością zasad funkcjonowania gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej oraz gospodarki Unii Europejskiej. Ekonomia na Politechnice Koszalińskiej to nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwach, jak również w podmiotach sektora publicznego.

Studia na kierunku Ekonomia na Politechnice Koszalińskiej dzielą się na następujące specjalności: Ekonomika przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna i lokalna, Gospodarka publiczna, Badania operacyjne i analiza statystyczna, Ekonomika transportu i logistyka, Ekonomika menedżerska, Gospodarka publiczna i samorządowa, Finanse i polityka pieniężna, Kapitał ludzki w biznesie, Rynek nieruchomości. Każda specjalność posiada własne obszary tematyczne, z którymi student musi się zmierzyć. Wśród tych obszarów można wyróżnić: strategie cenowe, rachunek efektywności inwestycji, makroekonomiczne otoczenie przedsiębiorstw, gospodarka samorządowa, lokalne rynki pracy, regionalne problemy społeczne, ubezpieczenia społeczne, administracja publiczna. Realizowane w programie nauczania przedmioty mają przekazać niezbędną wiedzę o ekonomii, którą absolwent będzie potrafił wykorzystać w praktyce, z uwzględnieniem procesów gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Mają także przygotować do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, czy też podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych.   

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Politechnika Koszalińska opinie? Konrad student I- stopnia Ekonomii mówi:

„Muszę przyznać, że dopiero po rozpoczęciu studiów dotarło do mnie, że ekonomia to bardzo rozległa dziedzina. Tutaj, na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej zgłębiamy ją bardzo dokładnie i zaglądamy w każde najmniejsze zakamarki, które mogłyby poszerzyć naszą wiedzę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Politechnice Koszalińskiej: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy jednostek sektora publicznego,
 • podejmowania decyzji gospodarczych w jednostkach sektora publicznego,
 • optymalizacji i podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa,
 • psychologii pracy menedżera i komunikacji interpersonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Politechnice Koszalińskiej znajdzie zatrudnienie jako: 

 • ekonomista,
 • doradca podatkowy,
 • księgowy, kadrowiec, audytor, bankowiec,
 • analityk i doradca finansowy,
 • pracownik administracyjny,
 • specjalista do spraw zasobów ludzkich,
 • menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego,
 • specjalista do spraw rynku nieruchomości. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby dostać się na studia na kierunek Ekonomia na Politechnice Koszalińskiej należy zdawać przedmioty preferowane przez uczelnię. W ich gronie jest: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Koszalinie

Politechnika Koszalińska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Koszalinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

 

 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)