Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

06.07.2022

Zarządzanie – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Warszawskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 90
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 90
 • studia niestacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 6200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie nastawiony jest przede wszystkim na dwa obszary: zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie w gospodarce cyfrowej. W toku studiów studenci uczą się jak dobierać i projektować modele zarządzania, doskonalić procesy biznesowe organizacji, planować, projektować  i wdrażać przedsięwzięcia  i projekty innowacyjne, jak również analizować i oceniać opłacalność i efektywność projektów i przedsięwzięć. W harmonogramie nie brakuje zajęć dotyczących między innymi zarządzania projektami, zarządzania wiedzą, zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstwa, sztucznej inteligencji w biznesie, czy bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie wyróżniają się konkretną wiedzą i jasno określonymi umiejętnościami, ale oprócz tego potrafią także swobodnie się komunikować  i funkcjonować w zespołach interdyscyplinarnych, również w roli lidera zespołu. Dzięki temu mogą nie tylko pracować w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, ale również uruchomić i prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • algebra
 • analiza matematyczna
 • podstawy zarządzania projektami
 • finanse
 • metrologia

 

 

Politechnika Warszawska to 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest nauka analizowania i oceniania strategii przedsiębiorstwa, doskonalenia procesów biznesowych, planowania finansowego. Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej to nowoczesne teorie, metody i narzędzia, przygotowujące kreatywnego, elastycznego i odważnie stawiającego czoła nowym, często jeszcze nieznanym wyzwaniom menedżera.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie poszerzyć umiejętności analizowania i oceny strategii marketingowej, doboru odpowiednich modeli zarządzania, kreowania nowych modeli zarządzania, planowania finansowania przedsięwzięć. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać na stanowiskach niższego i średniego szczebla menedżerskiego, analityków finansowych, pracowników działów IT.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Jola studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Studia na kierunku Zarządzanie pokazały mi, że nie ma problemów, których nie można rozwiązać. Program nauczania posiada przedmioty, dzięki którym rozwijasz nie tylko swój umysł napełniając go informacjami, ale także charakter i osobowość.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Warszawa

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

Zarządzanie studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny strategii marketingowej,
 • przeprowadzania krytycznej analizy i oceny procesów zarządzania,
 • modelowania i doskonalenia procesów biznesowych,
 • przygotowywania oraz nadzorowania realizacji budżetu,
 • zarządzania ryzykiem i zapewniania bezpieczeństwa,
 • prowadzenia analiz otoczenia konkurencyjnego i ryzyka w perspektywie globalnej,
 • pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć,
 • projektowania programów akceleracyjnych,
 • komunikacji i negocjacji międzynarodowych,
 • prawa międzynarodowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako analityk finansowy,
 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • jako specjalista działu IT,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w centrach transferu technologii,
 • w funduszach inwestycyjnych,
 • w instytucjach sektora finansowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Czy przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Zarządzanie wymaga od kandydatów specjalnych umiejętności zarządczych? Nie, należy wykonać tylko kilka kroków, na dodatek niewymagających dużej aktywności, ponieważ cały proces rekrutacji przebiega w trybie online.

Każdy kandydat na studia zobligowany jest do założenia indywidualnego konta w specjalnym systemie internetowym. W jego zakładkach opisane są wszystkie wskazówki związane z rekrutacją; między innymi formularz wprowadzania wyników maturalnych, czy terminy składania dokumentów. Konto można założyć jeszcze w trakcie trwania matur, ponieważ postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się zazwyczaj w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Jeśli otrzymamy informację o zakwalifikowaniu się na pierwszy rok studiów, będziemy musieli złożyć niezbędne dokumenty. Słowo „niezbędne” należy mocno podkreślić, ponieważ jeśli nie złożymy dokumentów, bądź nie zrobimy tego w wyznaczonym terminie, zostaniemy skreśleni z listy ubiegających się o przyjęcie do grona studentów. Jakie są dokumenty rekrutacyjne ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna to nic innego jak opłacenie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. Każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na który musi dokonać przelewu. Jak dowiedzieć się jakie konto zostało nam przydzielone? Naturalne, z indywidualnego konta w rekrutacyjnym systemie internetowym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Wielu kandydatów uważa, że jeśli ubiegają się o przyjęcie na uczelnię techniczną, to wystarczy, że osiągną dobry wynik tylko z matematyki. Nic bardziej mylnego. Ważne są wszystkie przedmioty maturalne, ponieważ konkurencja w wyścigu o indeks Politechniki Warszawskiej jest bardzo duża.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Będąc kandydatem na studia możemy obliczyć szanse w procesie rekrutacji. Służy temu specjalny wzór, do którego należy wprowadzić odpowiednie dane ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Warto brać udział w konkursach i olimpiadach z różnych względów. Poszerzają one naszą wiedzę, rozwijają umiejętności, a jeśli uda nam się osiągnąć sukcesy stanowią ułatwienie w ubieganiu się o indeks Politechniki Warszawskiej. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Zarządzanie ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)