elektronika i telekomunikacja studia


<  Kierunki studiów

Elektronika i telekomunikacja studia - kierunek studiów

Współczesna komunikacja byłaby wręcz niemożliwa bez telefonu. Obecnie jest to urządzenie, które stanowi podstawowe wyposażenie nie tylko firm, ale każdego z nas. Dlatego tak ważne jest aby sprawami telekomunikacji zajmowali się specjaliści. Jeżeli zatem fascynuje Cię świat komunikacji telefonicznej to na pewno odnajdziesz się na tym kierunku!

Czym będziesz zajmować się w ramach studiów Elektronika i telekomunikacja? Studia kształcą w zakresie studiów technicznych. Skupisz się zatem na szeroko pojętej elektronice oraz na przetwarzaniu sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych. Zdobyta w tym zakresie wiedza pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie i transmisję informacji. Jako student tego kierunku będziesz mógł wybrać jedną z kilku ciekawych specjalizacji takich jak: teleinformatyka i optoelektronika lub aparatura elektroniczna.

Gdzie będziesz mógł szukać zatrudnienia jako absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja? Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do objęcia stanowiska w zakresie konstrukcji, nadzoru oraz usług serwisowych u operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców sieci kablowej, usług internetowych i multimedialnych. Jeżeli zatem Twoją mocną strona są nauki techniczne i ścisłe to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwadze podczas wyboru studiów.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując elektronikę i telekomunikację


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych,
  • metodyki i technik programowania komputerowego,
  • teorii obwodów i sygnałów, teorii pola elektromagnetycznego, przetwarzania sygnałów, technik obliczeniowych i symulacyjnych,
  • inżynierii materiałowej, konstrukcji urządzeń, elementów elektronicznych oraz optoelektroniki,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku elektronika i telekomunikacja


Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny,
  • pracownik przedsiębiorstw operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych,
  • pracownik dostawcy usług internetowych i multimedialnych,
  • pracownik sektora technologii optoelektronicznych,
  • właściciel własnej działalności gospodarczej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na elektronikę i telekomunikację, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, fizyka z astronomią, język obcy.

 

Gdzie studiować kierunek elektronika i telekomunikacja?

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - uczelnie

Politechnika Łódzka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Politechnika Łódzka - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie - Wydział Elektorniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych - Oddział w Mławie

Wojskowa Akademia Techniczna - Instytut Optoelektroniki

Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Elektroniki

Politechnika Poznańska - Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Elektryczny PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

Politechnika Świętokrzyska - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechnika Wrocławska - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Elektryczny

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki

Politechnika Gdańska - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Częstochowska - Wydział Elektryczny

 

autor Marta Matyja

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE