studia prawnicze zielona góra

 


<  Studia w Zielonej Górze

 

<  Kierunki studiów Zielona Góra

 

 

<  Uczelnie Zielona Góra

Studia prawnicze Zielona Góra

Charakterystyka studiów prawniczych w Zielonej Górze

Decydując się na pójście na prawo można wybrać uczelnię państwową albo prywatną, studia stacjonarne lub niestacjonarne, jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie da się studiować prawa krótko. Studia prawnicze w Zielonej Górze są jednym z tych kierunków, który nie został rozbity w systemie bolońskim na studia trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie. Prawo zawsze jest pięcioletnie. Inaczej wygląda sprawa z administracją, która może być trzyletnia. Wszystkie inne kierunki prawnicze (np. prawo pracy, czy prawo w działalności gospodarczej) są tylko obocznymi głównego nurtu. I o ile podczas studiowania administracji można już w trakcie nauki wybrać specjalności, o tyle dopiero po skończeniu studiów istnieje możliwość podjęcia decyzji, co do dalszej nauki na konkretnej aplikacji. W Polsce studia prawnicze można zamykać na aplikacji adwokackiej, aplikacji komorniczej, aplikacji notarialnej, aplikacji prokuratorskiej, aplikacji radcowskiej, aplikacji referendarskiej oraz aplikacji sądowej.

Uczelnie i kierunki prawnicze w Zielonej Górze

W Zielonej Górze istnieje tak naprawdę tylko jedna uczelnia, na której można studiować prawo. Jest to Uniwersytet Zielonogórski. Na Wydziale Prawa Administracji otwarte są kierunki:

 • Prawo (studia pięcioletnie, jednolite magisterskie)
 • Administracja (studia trzyletnie, I stopnia, licencjackie)
 • Administracja (studia dwuletnie, II stopnia, uzupełniające magisterskie)

Uniwersytet Zielonogórski daje swoim studentom możliwość kontynuowania nauki na studiach prawniczych podyplomowych. Uruchomione kierunki to:

 • Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • Postępowanie Administracyjne
 • Podatki i postępowanie podatkowe
 • Podyplomowe studia przekładu prawniczego
 • Prawo europejskie dla praktyków
 • Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki
 • Kadry i płace w prawie i praktyce

Rekrutacja na prawo

Aby pozytywnie przejść przez proces rekrutacji na studia prawnicze w Zielonej Górze należy dobrze zdać maturę przynajmniej z trzech oczekiwanych przez uczelnię rekrutującą przedmiotów. Przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi na studia prawnicze są: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka. Sama rekrutacja nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilka, a nawet kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

Praca po studiach prawniczych

Co jednak zrobić ze sobą po tym, jak już ukończy się prawo? Można szukać pracy w sądach, kancelariach, urzędach, organizacjach pozarządowych, więziennictwie, policji albo firmach i przedsiębiorstwach prywatnych. Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów.

 

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE