Politechnika Łódzka

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

ul. Wólczańska 213

tel. 42 631 37 41

e-mail: sekretariat@wipos.p.lodz.pl

www.wipos.p.lodz.pl

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 213

tel. 42 631 37 41

e-mail: sekretariat@wipos.p.lodz.pl

www.wipos.p.lodz.pl

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  Inżynieria bezpieczeństwa pracy - to kierunek wart co najmniej milion, takiego przynajmniej zdania jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało dotację w tej wysokości w niezwykle prestiżowym konkursie – doceń go i Ty! Zwłaszcza jeśli zależy Ci na tym, by tam gdzie pracujemy było bezpiecznie, a ludzie wykonujący prace obarczone dużym ryzykiem mogli być pewni, że jest ktoś kto ryzyko to zminimalizuje, a choroby zawodowe, katastrofy spowodowane przez przemysł i wypadki przy pracy - były tylko niechlubną przeszłością.
  Program kształcenia na tym kierunku służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Został laureatem "konkursu na milion" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy. Inżynieria bezpieczeństwa pracy jest kierunkiem międzywydziałowym realizowanym przez cztery wydziały PŁ:
  • Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA),
  • Organizacji i Zarządzania,
  • Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
  W ramach programu studiów studenci realizują takie przedmioty jak: prawo ochrony pracy, nauka o bezpieczeństwie, metodyka prac służb BHP, czynniki zagrożeń elektrycznych, ergonomia, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, środki bezpieczeństwa i ochrony, ocena ryzyka, badanie wypadków i awarii, ratownictwo techniczne i medyczne, itp.
  Po ukończeniu studiów każdy absolwent od razu może pełnić funkcję starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami.
  Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:
  • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
  • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
  • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
  • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
  • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
  • prowadzenie szkoleń i dokumentacji BHP.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria biochemiczna
  Inżynieria biochemiczna - Są to studia przeznaczone dla osób, które oprócz pasji inżyniera posiadają żyłkę biologa i chemika zarazem. Na tym kierunku studenci uczą się stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii do prowadzenia procesów wytwarzania różnych ważnych produktów metodami biotechnologicznymi.
  Początkowo studenci zapoznają się z podstawami biologii, chemii, fizyki i matematyki, niezbędnymi do dalszego studiowania bardziej zaawansowanych przedmiotów z zakresu inżynierii biochemicznej i chemicznej. Program wyższych semestrów studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów, technologie wytwarzania środków spożywczych oraz informatyka i automatyka.
  …po czym bądź gotów(owa) na zastosowanie ich w praktyce:
  • rozwijaj metody przenoszenia procesów biotechnologicznych ze skali laboratoryjnej do produkcyjnej;
  • współpracuj z chemikami i biologami w celu tworzenia lub oceny nowych technologii produkcji, wyodrębniania i oczyszczania substancji pochodzenia biologicznego stosowanych jako leki, kosmetyki, środki spożywcze, biopaliwa;
  • podejmuj wyzwania dot. pracy przy wielko-tonażowej produkcji leków, szczepionek
  • i produktów spożywczych dla zwierząt i ludzi, a w toku produkcji dbaj razem z nami
  • o bezpieczeństwo zakładów przemysłowych oraz bezpieczeństwo produktów.
  Kto zatrudnia?
  W tej innowacyjnej branży o niezwykle dynamicznym potencjale dla naszego regionu działa wiele firm (Adamed, Polfa, Mabion, BTL, Proteon Pharmaceuticals, Teva), klastrów (Bioenergia dla Regionu, BioTechMed, Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu) oraz powiązane z samorządem sektory gospodarki komunalnej przetwarzające odpady, biomasę, oczyszczające ścieki itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biochemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Inżynieria procesowa to rozszerzona inżynieria chemiczna. To dyscyplina techniczna zajmująca się procesami przemysłowymi. Stanowi ona wstęp do świata najbardziej zaawansowanych technologii i innowacji. Przedstawimy ci świat instalacji przemysłowych i wiedzy o ich projektowaniu, eksploatacji, nadzorze technicznym, technologicznym i operacyjnym. Opowiemy i pokażemy w praktyce wszelkie możliwe zagadnienia nowoczesnej produkcji, informatyki procesowej, energii odnawialnej - ponadto nauczymy Cię jak to wszystko wygląda z perspektywy przepisów oraz twardych praw ekonomii, gdybyś zdecydował(a) się na kierowanie własnym przedsiębiorstwem.
  Dlaczego inżynieria procesowa to kierunek przyszłości?
  Wraz z wejściem do Unii Europejskiej - Polska wkroczyła w okres intensywnego rozwoju, a polski przemysł przechodzi od fazy produktów nisko przetworzonych do fazy przemysłu zawansowanych technologii. Powstają firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, wytwarzające nowe zaawansowane materiały. Wzrasta znaczenie firm nanotechnologicznych i biomedycznych. Wszystkie nowe technologie potrzebują i będą potrzebować inżynierów procesowych.
  Jakie są perspektywy dla absolwenta kierunku?
  Absolwent kierunku inżynieria procesowa może kontynuować studia na stopniu drugim (studia magisterskie) i trzecim (studia doktoranckie) - na naszym lub innych wydziałach PŁ. Może też rozpocząć pracę zawodową w przemyśle lub biurze projektowym. Na absolwentów inżynierii procesowej czeka zarówno wielki przemysł chemiczny rozmieszczony w całym kraju, jak i przemysł regionu łódzkiego. Nasi absolwenci pracują m. in. w Zakładach Azotowych „Puławy”, fabryce farmaceutycznej Teva w Kutnie, Elektrowni „Bełchatów”, firmach AGD „Indesit” i „BSH” w Łodzi, fabryce kosmetyków Procter & Gamble
  w Aleksandrowie Łódzkim, Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Łodzi.
  Niektórzy prowadzą własne firmy projektowe. Praktycznie w każdej większej miejscowości można znaleźć firmę, która potrzebuje inżynierów naszej specjalności.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia doktoranckie na kierunku Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska
  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska prowadzi na studiach doktoranckich kierunek "Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska". Stacjonarne, czteroletnie studia doktoranckie przeznaczone są dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania badawcze i pasję naukową.
  Odnajdą się tu ludzie którzy widzieli by się w przyszłości jako współtwórcy nowoczesnej nauki lub też inicjatorzy własnej działalności biznesowej typu spin off/ out, opartej o innowacyjne dokonania.
  Doświadczenia gospodarek liderów innowacji, do których poziomu aspirujemy podpowiadają nam, że osoby ze stopniem doktora nauk technicznych są nie tylko uzdolnionymi naukowcami, ale także stanowią najcenniejsze i najbardziej kreatywne zaplecze jako kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla w przemyśle i biznesie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia doktoranckie
   
  Wszystkie informacje odnośnie programu i rekrutacji na studia doktoranckie na kierunku Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska znajdują się na stronie rekrutacji.
   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria środowiska
  Inżynieria środowiska – to miejsce dla ludzi znających wagę problemu ochrony środowiska, zdobędziecie tu wszechstronną wiedzę z zakresu proekologicznych technologii, procesów mikrobiologicznych, systemów monitoringu środowiska i projektowania systemów sprzyjających jego ochronie, „zielonych” technologii budowlanych i energetycznych wzbogaconą wiedzą prawną i ekonomiczną.
  Na tym kierunku:
  • możesz zrobić pierwszy krok do ubiegania się o uprawnienia budowlane* (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) stanowiące podstawę prawną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • uzyskasz praktyczne i teoretyczne przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów ochrony środowiska
  • poznasz zasady i metody badań i oceny stanu środowiska wraz z metodyką planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych,
  • uzyskasz wiedzę i kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz termo-modernizacji dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także prowadzenia nadzoru technicznego, technologicznego i operacyjnego nad funkcjonowaniem instalacji ochrony środowiska oraz oceny ekologicznej stosowanych technologii,
  • zdobędziesz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska,
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry