• BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Budownictwo
   Predyspozycje kandydata:
   • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
   • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
   • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo
   Kariera po studiach:
   • projektowanie i kierowanie wykonawstwem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
   • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
   • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria środowiska
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
   • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
   Kariera po studiach:
   • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
   • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
   • samodzielna działalność zawodowa
   • mozliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Drogi i autostrady
 • Drogi kolejowe
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Structural Engineering (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Construction Technology Management (studia prowadzone w języku angielskim)
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budownictwo komunikacyjne
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Technologia i organizacja budownictwa
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza