• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Budownictwo
   Predyspozycje kandydata:
   • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
   • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
   • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo
   Kariera po studiach:
   • projektowanie i kierowanie wykonawstwem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
   • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
   • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria środowiska
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
   • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
   Kariera po studiach:
   • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
   • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
   • samodzielna działalność zawodowa
   • mozliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Joanna
  ocena

  Srudiuję obecnie inżynierię środowiska na 3 roku i nic się nie zmieniło. Studia bardzo trudne, masa zapychaczy, prowadzący nie mili. Generalnie nie polecam, do tego strasznie ciężko z pracą po tym kierunku.

 • Adam
  ocena

  Również mam negatywne wspomnienia z iś na tej uczelni. Studia słabo przygotowują do pracy, prowadzący na siłę starają sie utrudniać studiowanie. Ogólnie kierunek ciężki i mało perspektywiczny

 • Paweł
  ocena
  Iś na tym wydziale to porażka, bardzo ciężki kontakt z prowadzącymi, niejasne ocenianie do tego masa zapychaczy i słabe przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Osobiście nie polecam, po 3,5 roku większość moich znajomych również była bardzo zawiedziona
Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Drogi i autostrady
 • Drogi kolejowe
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Structural Engineering (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Construction Technology Management (studia prowadzone w języku angielskim)
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budownictwo komunikacyjne
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Technologia i organizacja budownictwa
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza