Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

tel. 12 664 60 00

fax. 12 664 69 02

e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl

www.wbbib.uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

tel. 12 664 60 00

fax. 12 664 69 02

e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl

www.wbbib.uj.edu.pl

 • BIOFIZYKA Stopień: III Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biofizyka
  Biofizyka rozwijana na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii należy do dziedziny nauk biologicznych. Studia w zakresie biofizyki tutaj prowadzone mają charakter interdyscyplinarny i są realizowane we współpracy z innymi wydziałami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Proponowany spójny pięcioletni program umożliwia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w bardzo wielu dziedzinach, m.in. neurobiologii (obrazowanie pracy żywego mózgu w badaniach psychologicznych i neurologicznych) i nowatorskich terapiach przeciwnowotworowych (m.in. terapia protonowa czy fotouczulacze). Studia przygotowują również specjalistów z zaawansowanych metod komputerowych wykorzystywanych w bionaukach, jak modelowanie molekularne i bioinformatyka.
  Studenci kierunku biofizyka na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii często uczestniczą w realizacji projektów naukowych i są współautorami artykułów naukowych publikowanych w uznanych na świecie czasopismach. Sprzyja temu właśnie pięcioletni tok studiów, bez podziału na studia trzy- i dwuletnie, bez straty czasu i nerwów na dodatkowe egzaminy licencjackie i rekrutację na studia magisterskie. Wydział oferuje wspaniałą, przyjazną atmosferę (nasz dziekanat niezmiennie otrzymuje najwyższe oceny od studentów) oraz znakomite twórcze relacje nie tylko z kadrą dydaktyczną, ale też z innymi studentami w ramach prężnie działających Kół Naukowych, m.in. Koła Naukowego „Nobel”, zrzeszającego studentów biofizyki.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia jednolite magisterskie
   
  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka

   

 • BIOCHEMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biochemia

  Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy (oraz ich składowe: aminokwasy, nukleotydy, cukry proste) – oraz lipidy.

  Biochemia na WBBiB  to nowy, unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: biologię i chemię ale także fizykę i matematykę (narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych). Studia mają charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia jest elastyczny i daje możliwość wyboru różnych przedmiotów w zależności od indywidualnych zainteresowań. Większość kursów ma charakter praktyczny (wykładom towarzyszą ćwiczenia), dodatkowo studenci niemal od początku studiów mogą się włączać w prace prowadzone przez poszczególne zespoły badawcze. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biochemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Biochemia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku oraz zdanie egzaminu wstępnego (test kwalifikacyjny).

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia
  Trzyletnie studia pierwszego stopnia, których program obejmuje podstawy nauk ścisłych (matematyka, fizyka, szeroki zakres chemii) poszerzone o biofizykę, bioinformatykę i podstawy modelowania molekularnego. Podstawowe przed­mioty biologiczne (fizjologia człowieka, genetyka, biologia komórki, fizjologia roślin, biologia ewolucyjna) stanowią dobry fundament dla przedmiotów dotyczących procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym (biochemia, biochemia fizyczna, enzymologia, genetyka molekularna, immunologia, mikrobiologia). Ponadto, w programie studiów znajdują się wysoce zaawansowane przedmioty kierunkowe, takie jak: inżynieria białek, inżynieria komórkowa, inżynieria bioprocesowa, białka immobilizowane, przeciwciała monoklonalne, mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin.
  Ogromna większość tych kursów – oprócz wykładów i seminariów – to zajęcia laboratoryjne, na których studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z najnowocześniejszymi technikami badawczymi. Ponadto, dzięki programom międzynarodowym realizowanym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży naukowych w znaczących krajowych ośrodkach naukowych i badawczych. Istnieje również możliwość wyjazdu w ramach programów wymiany studenckiej czy wykonania pracy dyplomowej za granicą.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia molekularna

  Studia magisterskie na kierunku Biotechnologia molekularna to w głównej mierze uzupełnienie studiów licencjackich z biotechnologii. W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obligatoryjnych. Większość przedmiotów, studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami z dziedzin takich jak biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna. W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia molekularna jest dyplom ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku oraz zdanie egzaminu wstępnego (test kwalifikacyjny).

  Dowiedz się więcej

 • BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

  Bioinformatyka z biofizyką stosowaną to nowy kierunek utworzony na styku fizyki, informatyki i biologii, który powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od:

  • zaawansowanych metod badania obiektów żywych,
  • analizy danych,
  • symulacji komputerowych oraz
  • modelowania procesów biologicznych.

  Dwuletnie studia magisterskie stworzone zostały z myślą o absolwentach kierunków takich jak biofizyka, biochemia, biotechnologia i pokrewnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu modelowania komputerowego, przetwarzania danych i programowania oraz dokładnym poznaniem metod eksperymentalnych wykorzystywanych w obrazowaniu organizmu, spektroskopii, genomice i proteomice.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną jest dyplom ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Agnieszka Ocena

Skończyłam kierunek Biofizyka na UJ 2 lata temu. Zdecydowanie poleciłabym go dla wszystkich żądnych wiedzy i ciekawych najświeższych informacji z pogranicza biologii, chemii i fizyki. 5-letni, jednolity tryb tych studiów zapewnia pozyskanie wszelkich podstawowych informacji budujących całościowy obraz procesów zachodzących w żywych organizmach, które później można swobodnie wykorzystywać na specjalistycznych kursach czy w laboratoriach przy pracy. Kierunek ten daje ogromne możliwości! Chcesz pracować w firmie z branży lifetech? Chcesz podążać ścieżką nauki zdobywając coraz to wyższe tytuły i wzbogacając przy tym świat wiedzy? A może interesuje Cię praca przy komputerze przy projektowaniu leków czy przeszukiwaniu baz danych? Wiedzę i umiejętności potrzebne Ci do tego na pewno zdobędziesz na tym kierunku!

Martyna Śniegocka Ocena

Jestem absolwentem biofizyki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Studia skończyłam w 2013. Bardzo mile wspominam ten okres- atmosfera panująca na Wydziale jest niezwykle przyjazna dla studentów a Panie z Dziekanatu stoją za studentami murem i zrobią wszystko żeby im pomóc nawet w ciężkich, około sesyjnych chwilach ;-) W czasie tych 5 lat wiele się nauczyłam. Biofizyka jest bardzo szerokim pojęciem i w czasie studiów zostały zaprezentowane nam przeróżne możliwości poznania tego, co najbardziej nam przypasuje aby później móc się w tym zakresie specjalizować. Polecam wszystkim, którzy szukają niszowego, prestiżowego i przyszłościowego kierunku.

Biofizyczka Ocena

Jestem po kierunku biofizyka na UJ i jestem bardzo zadowolona. Jest to bardzo elitarny kierunek, na którym nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy od programowania po hodowle komórkowe. Nie ważne czy chcesz tworzyć nowe leki poprzez modelowanie molekularne czy wymyślać nowe terapie przeciwnowotworowe ten kierunek jest dla Ciebie!