• BIOFIZYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Biofizyka

   Biofizyka to nauka interdyscyplinarna, w której do badania obiektów biologicznych – traktowanych jako szczególny przypadek innych układów fizycznych – wykorzystuje się metodologię i teorie fizyki. Przedmiotem badań biofizycznych może być element z dowolnego poziomu organizacji: poczynając od pojedynczych wiązań międzyatomowych, poprzez molekuły, organelle, komórki, całe organizmy, aż do ekosystemów. Biofizycy zajmują się podobnymi zagadnieniami jak biochemicy czy biolodzy molekularni jednak w swoich badaniach szukają raczej ilościowej a nie opisowej informacji o procesach zachodzących w żywych organizmach. Biofizyka rozwija metody nieinwazyjnego badania układów biologicznych oraz szeroko stosuje modelowanie, aby poznać te aspekty funkcjonowania organizmów, których nie da się zbadać bez ich uszkodzenia.

   Biofizyka na WBBiB UJ to kierunek dla osób lubiących przedmioty ścisłe oraz interesujących się współczesną biologią.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne (do wyboru po jednym z dwóch grup):

   • Chemia lub biologia
   • Fizyka i astronomia lub matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOCHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Biochemia

   Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy (oraz ich składowe: aminokwasy, nukleotydy, cukry proste) – oraz lipidy.

   Biochemia na WBBiB  to nowy, unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: biologię i chemię ale także fizykę i matematykę (narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych). Studia mają charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia jest elastyczny i daje możliwość wyboru różnych przedmiotów w zależności od indywidualnych zainteresowań. Większość kursów ma charakter praktyczny (wykładom towarzyszą ćwiczenia), dodatkowo studenci niemal od początku studiów mogą się włączać w prace prowadzone przez poszczególne zespoły badawcze. 

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biochemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biochemia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku oraz zdanie egzaminu wstępnego (test kwalifikacyjny).

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia

   Biotechnologia to kierunek dla osób, które pragną zrozumieć molekularne mechanizmy procesów biologicznych a następnie wiedzę tę wykorzystać w praktyce. Wymaga dobrej znajomości biologii, jak również chemii i fizyki. Opierając się na tych podstawowych dziedzinach, biotechnologia wkracza w nowe obszary: genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii czy farmakologii. Biotechnologia to między innymi genetycznie modyfikowane organizmy, komórki macierzyste, inżynieria tkankowa, tworzenie nowych narzędzi i technologii dla medycyny, diagnostyki i ochrony środowiska.

   Studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB UJ łączą ściśle teorię z praktyką. Większości wykładów towarzyszą ćwiczenia. Studenci od samego początku mają dostęp do laboratoriów badawczych, dzięki czemu szybko zapoznają się z nowoczesną aparaturą oraz współczesnymi metodami analityczno-pomiarowymi.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia molekularna

   Studia magisterskie na kierunku Biotechnologia molekularna to w głównej mierze uzupełnienie studiów licencjackich z biotechnologii. W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obligatoryjnych. Większość przedmiotów, studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami z dziedzin takich jak biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna. W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biochemia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku oraz zdanie egzaminu wstępnego (test kwalifikacyjny).

   Dowiedz się więcej

  • BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

   Bioinformatyka z biofizyką stosowaną to nowy kierunek utworzony na styku fizyki, informatyki i biologii, który powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od:

   • zaawansowanych metod badania obiektów żywych,
   • analizy danych,
   • symulacji komputerowych oraz
   • modelowania procesów biologicznych.

   Dwuletnie studia magisterskie stworzone zostały z myślą o absolwentach kierunków takich jak biofizyka, biochemia, biotechnologia i pokrewnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu modelowania komputerowego, przetwarzania danych i programowania oraz dokładnym poznaniem metod eksperymentalnych wykorzystywanych w obrazowaniu organizmu, spektroskopii, genomice i proteomice.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną jest dyplom ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOLOGIA MOLEKULARNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Biologia molekularna
   W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii. W programie uwzględnione zostały także zagadnienia z biotechnologii, takie jak znaczenie organizmów transgenicznych (np. genetycznie modyfikowana żywność) oraz terapia genowa. Wykłady poparte są prezentacjami i ćwiczeniami z zakresu hodowli komórkowych, niektórych technik inżynierii genetycznej, jak również wybranych technik biochemicznych.
   Studia mają dziesięcioletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, szczególnie w kręgu diagnostów laboratoryjnych. Wykłady prowadzone są głównie przez kadrę naukową Wydziału oraz specjalistów zaproszonych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UJ.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • BIZNES W BIOTECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Biznes w biotechnologii

   Interdyscyplinarne, jednoroczne studia podyplomowe „Biznes w biotechnologii" są unikalną ofertą kształcenia w obszarze branży life science. Przedmiotem studiów jest transfer technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacja badań naukowych i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z tą branżą.

   Studia mają charakter doskonalący i prowadzone są przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Wykładowcy prowadzący zajęcia to przede wszystkim praktycy (menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju. Dla potrzeb porównawczych i w celu umożliwienia samodzielnego wypracowania przez słuchaczy modelu biznesowego do współpracy zapraszani są także goście spoza granic Polski – profesjonaliści transferu technologii, marketingu i zarządzania z Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wykłady z nauk przyrodniczych prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

   Wymagania rekrutacyjne

    

    

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Agnieszka
  ocena

  Skończyłam kierunek Biofizyka na UJ 2 lata temu. Zdecydowanie poleciłabym go dla wszystkich żądnych wiedzy i ciekawych najświeższych informacji z pogranicza biologii, chemii i fizyki. 5-letni, jednolity tryb tych studiów zapewnia pozyskanie wszelkich podstawowych informacji budujących całościowy obraz procesów zachodzących w żywych organizmach, które później można swobodnie wykorzystywać na specjalistycznych kursach czy w laboratoriach przy pracy. Kierunek ten daje ogromne możliwości! Chcesz pracować w firmie z branży lifetech? Chcesz podążać ścieżką nauki zdobywając coraz to wyższe tytuły i wzbogacając przy tym świat wiedzy? A może interesuje Cię praca przy komputerze przy projektowaniu leków czy przeszukiwaniu baz danych? Wiedzę i umiejętności potrzebne Ci do tego na pewno zdobędziesz na tym kierunku!

 • Martyna Śniegocka
  ocena

  Jestem absolwentem biofizyki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Studia skończyłam w 2013. Bardzo mile wspominam ten okres- atmosfera panująca na Wydziale jest niezwykle przyjazna dla studentów a Panie z Dziekanatu stoją za studentami murem i zrobią wszystko żeby im pomóc nawet w ciężkich, około sesyjnych chwilach ;-) W czasie tych 5 lat wiele się nauczyłam. Biofizyka jest bardzo szerokim pojęciem i w czasie studiów zostały zaprezentowane nam przeróżne możliwości poznania tego, co najbardziej nam przypasuje aby później móc się w tym zakresie specjalizować. Polecam wszystkim, którzy szukają niszowego, prestiżowego i przyszłościowego kierunku.

 • Biofizyczka
  ocena

  Jestem po kierunku biofizyka na UJ i jestem bardzo zadowolona. Jest to bardzo elitarny kierunek, na którym nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy od programowania po hodowle komórkowe. Nie ważne czy chcesz tworzyć nowe leki poprzez modelowanie molekularne czy wymyślać nowe terapie przeciwnowotworowe ten kierunek jest dla Ciebie!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
BIOFIZYKA
 
Studia I stopnia:
BIOCHEMIA
BIOTECHNOLOGIA
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA
BIOCHEMIA
BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ

 

Podyplomowe

BIZNES W BIOTECHNOLOGII
BIOLOGIA MOLEKULARNA