• AUTOMATYKA I ROBOTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
   Studia I stopnia dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce.  Program kształcenia obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów,  wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych.
   Absolwent potrafi: 
   • projektować i konstruować układy automatyki o średnim stopniu złożoności, 
   • projektować i konstruować mikroprocesorowe sterowniki urządzeń przemysłowych 
   • wykorzystywać programowalne układy sterowania, czujniki pomiarowe, mikromaszyny
   • projektować inteligentne instalacje przemysłowe i budynkowe
   • przygotować i zrealizować oprogramowanie robota przemysłowego
   • stosować rozwiązania automatyki w systemach związanych z przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej, układach energoelektronicznych i napędowych
   • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
   • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem 
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa branży automatyki przemysłowej
   • biura konstrukcyjne i projektowe 
   • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe
   • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne w zakresie automatyki budynkowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTROTECHNIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Elektrotechnika
   Studia I stopnia dotyczą wszelkich procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Podstawowe zagadnienia kierunkowe obejmują: teorię obwodów elektrycznych, elektromagnetyzm, energoelektronikę, maszyny i napędy elektryczne, technikę wysokich napięć, urządzenia i aparaty elektryczne, trakcję i pojazdy elektryczne, technikę świetlną, elektroenergetykę i przemiany energii, projektowanie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwo pracy w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem zagadnień kierunkowych są moduły kształcenia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz automatyki. Szeroki wybór specjalności umożliwia dostosowanie programu kształcenia do zainteresowań studenta.
   Absolwent potrafi: 
   • projektować i konstruować układy, systemy i urządzenia elektryczne 
   • wykorzystywać maszyny i urządzenia elektryczne o dużej złożoności działania
   • projektować i wykorzystywać urządzenia przemysłowe przetwarzające energię elektryczną
   • stosować układy i urządzenia elektryczne w procesach produkcyjnych
   • projektować instalacje i systemy zasilania obiektów przemysłowych
   • wykorzystywać specjalistyczną wiedzę i umiejętności zależnie od ukończonej specjalności
   • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
   • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem 
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa branży elektrotechniki
   • biura konstrukcyjne i projektowe urządzeń elektrycznych
   • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej
   • sektor energetyki zawodowej 
   • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka
   Na studiach I stopnia kompetencje kierunkowe są uzyskiwane w ramach modułów kształcenia obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe itp. Omawiane są również zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach komputerowych oraz zarządzania projektami informatycznymi. Istotnym elementem programu kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym jest duży udział w programie przedmiotów technicznych związanych z funkcjonowaniem układów elektrycznych i elektronicznych, systemów cyfrowych i mikroprocesorowych, techniką pomiarową i przetwarzaniem sygnałów. Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia umożliwiają rozwinięcie zainteresowań w zakresie sprzętowych aspektów informatyki, integracji sprzętu i oprogramowania, projektowania, implementacji, testowania oprogramowania oraz zastosowań informatyki w systemach technicznych, w tym inteligentne instalacje i systemy sterowania (specjalność na studiach niestacjonarnych).
   Absolwent potrafi: 
   • projektować systemy informatyczne, w tym z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej
   • przygotować oprogramowanie dla systemu informatycznego o średniej złożoności
   • wykorzystywać systemy zarządzania projektami informatycznymi
   • wykorzystywać zasoby informatyczne w działalności inżynierskiej
   • projektować i kontrolować działanie sprzętu komputerowego i infrastruktury IT
   • stosować narzędzia informatyczne do przetwarzania danych
   • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
   • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem 
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa informatyczne w zakresie projektowania i konstrukcji sprzętu informatycznego
   • firmy projektujące i tworzące oprogramowanie
   • przedsiębiorstwa i jednostki zajmujące się infrastrukturą IT
   • przedsiębiorstwa wykorzystujące narzędzia informatyczne w zarządzaniu i produkcją
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ELECTRICAL ENGINEERING REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Electrical engineering
   Studia I stopnia dotyczą wszelkich procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Podstawowe zagadnienia kierunkowe obejmują: teorię obwodów elektrycznych, elektromagnetyzm, energoelektronikę, maszyny i napędy elektryczne, technikę wysokich napięć, urządzenia i aparaty elektryczne, trakcję i pojazdy elektryczne, technikę świetlną, elektroenergetykę i przemiany energii, projektowanie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwo pracy w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem zagadnień kierunkowych są moduły kształcenia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz automatyki. Szeroki wybór specjalności umożliwia dostosowanie programu kształcenia do zainteresowań studenta.
   Absolwent potrafi:
   • projektować i konstruować układy, systemy i urządzenia elektryczne
   • wykorzystywać maszyny i urządzenia elektryczne o dużej złożoności działania
   • projektować i wykorzystywać urządzenia przemysłowe przetwarzające energię elektryczną
   • stosować układy i urządzenia elektryczne w procesach produkcyjnych
   • projektować instalacje i systemy zasilania obiektów przemysłowych
   • wykorzystywać specjalistyczną wiedzę i umiejętności zależnie od ukończonej specjalności
   • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
   • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa branży elektrotechniki
   • biura konstrukcyjne i projektowe urządzeń elektrycznych
   • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej
   • sektor energetyki zawodowej
   • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Electrical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Electrical engineering jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
ELECTRICAL ENGINEERING
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
ELECTRICAL ENGINEERING

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA

Podyplomowe

BAZY DANYCH - METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA
BAZY DANYCH I ANALIZA DANYCH W BIZNESIE
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
HURTOWNIE I ANALIZA DANYCH W BIZNESIE
INFORMATYKA I TECHNIKI INTERNETU
INFORMATYKA W SYSTEMACH KONTROLNO-POMIAROWYCH - PR PW
INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA
INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH. BUSINESS INTELLIGENCE
METODY I NARZĘDZIA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - PR PW
NOWOCZESNE METODY ANALIZ W ELEKTROENERGETYCE - PR PW
NOWOCZESNY EKOLOGICZNY I ENERGOOSZCZĘDNY TRANSPORT ZELEKTRYFIKOWANY - PRPW
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH
PRZEKSZTAŁTNIKI I MAGAZYNY ENERGII DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ - PR PW
SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW - PR PW
TECHNIKA ŚWIETLNA UŻYTKOWA
WSPÓŁCZESNE SYSTEMY ELEKTROMECHATRONIKI POJAZDÓW KLASYCZNYCH ORAZ „GREEN CARS”
ZASILANIE SIECIOWE POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

Doktoranckie

INFORMATYKA
AUTOMATYKA i ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektroenergetyka i technika wysokich napięć
 • Teoria sterowania
 • Maszyny elektryczne
 • Elektrotechnika teoretyczna, systemy pomiarowe
 • Elektronika przemysłowa
 • Technika świetlna
 • Napęd elektryczne
 • Elektrotermia
 • Trakcja elektryczna.