• ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Elektrotechnika
   Studia I stopnia dotyczą wszelkich procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Podstawowe zagadnienia kierunkowe obejmują: teorię obwodów elektrycznych, elektromagnetyzm, energoelektronikę, maszyny i napędy elektryczne, technikę wysokich napięć, urządzenia i aparaty elektryczne, trakcję i pojazdy elektryczne, technikę świetlną, elektroenergetykę i przemiany energii, projektowanie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwo pracy w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem zagadnień kierunkowych są moduły kształcenia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz automatyki. Szeroki wybór specjalności umożliwia dostosowanie programu kształcenia do zainteresowań studenta.
   Absolwent potrafi: 
   • projektować i konstruować układy, systemy i urządzenia elektryczne 
   • wykorzystywać maszyny i urządzenia elektryczne o dużej złożoności działania
   • projektować i wykorzystywać urządzenia przemysłowe przetwarzające energię elektryczną
   • stosować układy i urządzenia elektryczne w procesach produkcyjnych
   • projektować instalacje i systemy zasilania obiektów przemysłowych
   • wykorzystywać specjalistyczną wiedzę i umiejętności zależnie od ukończonej specjalności
   • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
   • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem 
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa branży elektrotechniki
   • biura konstrukcyjne i projektowe urządzeń elektrycznych
   • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej
   • sektor energetyki zawodowej 
   • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
   Studia I stopnia dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce.  Program kształcenia obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów,  wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych.
   Absolwent potrafi: 
   • projektować i konstruować układy automatyki o średnim stopniu złożoności, 
   • projektować i konstruować mikroprocesorowe sterowniki urządzeń przemysłowych 
   • wykorzystywać programowalne układy sterowania, czujniki pomiarowe, mikromaszyny
   • projektować inteligentne instalacje przemysłowe i budynkowe
   • przygotować i zrealizować oprogramowanie robota przemysłowego
   • stosować rozwiązania automatyki w systemach związanych z przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej, układach energoelektronicznych i napędowych
   • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
   • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem 
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa branży automatyki przemysłowej
   • biura konstrukcyjne i projektowe 
   • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe
   • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne w zakresie automatyki budynkowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka
   Na studiach I stopnia kompetencje kierunkowe są uzyskiwane w ramach modułów kształcenia obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe itp. Omawiane są również zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach komputerowych oraz zarządzania projektami informatycznymi. Istotnym elementem programu kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym jest duży udział w programie przedmiotów technicznych związanych z funkcjonowaniem układów elektrycznych i elektronicznych, systemów cyfrowych i mikroprocesorowych, techniką pomiarową i przetwarzaniem sygnałów. Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia umożliwiają rozwinięcie zainteresowań w zakresie sprzętowych aspektów informatyki, integracji sprzętu i oprogramowania, projektowania, implementacji, testowania oprogramowania oraz zastosowań informatyki w systemach technicznych, w tym inteligentne instalacje i systemy sterowania (specjalność na studiach niestacjonarnych).
   Absolwent potrafi: 
   • projektować systemy informatyczne, w tym z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej
   • przygotować oprogramowanie dla systemu informatycznego o średniej złożoności
   • wykorzystywać systemy zarządzania projektami informatycznymi
   • wykorzystywać zasoby informatyczne w działalności inżynierskiej
   • projektować i kontrolować działanie sprzętu komputerowego i infrastruktury IT
   • stosować narzędzia informatyczne do przetwarzania danych
   • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
   • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem 
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa informatyczne w zakresie projektowania i konstrukcji sprzętu informatycznego
   • firmy projektujące i tworzące oprogramowanie
   • przedsiębiorstwa i jednostki zajmujące się infrastrukturą IT
   • przedsiębiorstwa wykorzystujące narzędzia informatyczne w zarządzaniu i produkcją
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ELECTRICAL ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Electrical engineering
   Studia I stopnia dotyczą wszelkich procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Podstawowe zagadnienia kierunkowe obejmują: teorię obwodów elektrycznych, elektromagnetyzm, energoelektronikę, maszyny i napędy elektryczne, technikę wysokich napięć, urządzenia i aparaty elektryczne, trakcję i pojazdy elektryczne, technikę świetlną, elektroenergetykę i przemiany energii, projektowanie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwo pracy w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem zagadnień kierunkowych są moduły kształcenia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz automatyki. Szeroki wybór specjalności umożliwia dostosowanie programu kształcenia do zainteresowań studenta.
   Absolwent potrafi:
   • projektować i konstruować układy, systemy i urządzenia elektryczne
   • wykorzystywać maszyny i urządzenia elektryczne o dużej złożoności działania
   • projektować i wykorzystywać urządzenia przemysłowe przetwarzające energię elektryczną
   • stosować układy i urządzenia elektryczne w procesach produkcyjnych
   • projektować instalacje i systemy zasilania obiektów przemysłowych
   • wykorzystywać specjalistyczną wiedzę i umiejętności zależnie od ukończonej specjalności
   • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
   • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa branży elektrotechniki
   • biura konstrukcyjne i projektowe urządzeń elektrycznych
   • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej
   • sektor energetyki zawodowej
   • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Electrical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Electrical engineering jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • Polecam
  ocena

  Wiedza odpowiednio przekazywana, bez przesadzania z ilością materiału, można znaleźć czas dla siebie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
ELECTRICAL ENGINEERING
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
ELECTRICAL ENGINEERING

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA

Podyplomowe

BAZY DANYCH - METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA
BAZY DANYCH I ANALIZA DANYCH W BIZNESIE
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
HURTOWNIE I ANALIZA DANYCH W BIZNESIE
INFORMATYKA I TECHNIKI INTERNETU
INFORMATYKA W SYSTEMACH KONTROLNO-POMIAROWYCH - PR PW
INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA
INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH. BUSINESS INTELLIGENCE
METODY I NARZĘDZIA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA - PR PW
NOWOCZESNE METODY ANALIZ W ELEKTROENERGETYCE - PR PW
NOWOCZESNY EKOLOGICZNY I ENERGOOSZCZĘDNY TRANSPORT ZELEKTRYFIKOWANY - PRPW
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH
PRZEKSZTAŁTNIKI I MAGAZYNY ENERGII DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ - PR PW
SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW - PR PW
TECHNIKA ŚWIETLNA UŻYTKOWA
WSPÓŁCZESNE SYSTEMY ELEKTROMECHATRONIKI POJAZDÓW KLASYCZNYCH ORAZ „GREEN CARS”
ZASILANIE SIECIOWE POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

Doktoranckie

INFORMATYKA
AUTOMATYKA i ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektroenergetyka i technika wysokich napięć
 • Teoria sterowania
 • Maszyny elektryczne
 • Elektrotechnika teoretyczna, systemy pomiarowe
 • Elektronika przemysłowa
 • Technika świetlna
 • Napęd elektryczne
 • Elektrotermia
 • Trakcja elektryczna.