ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 222 347 267, +48 226 296 124, +48 226 288 345

fax. +48 226 282 171

e-mail: dziekan@if.pw.edu.pl

http://www.fizyka.pw.edu.pl

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 222 347 267, +48 226 296 124, +48 226 288 345

fax. +48 226 282 171

e-mail: dziekan@if.pw.edu.pl

http://www.fizyka.pw.edu.pl

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Fizyka techniczna
  Programu kształcenia obejmuje obszerny kurs fizyki z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych i projektowych. Zdobywane są również umiejętności: zaawansowanych obliczeń matematycznych, projektowania układów elektronicznych i urządzeń wirtualnych, programowania komputerów i systemów mikroprocesorowych, symulowania zjawisk fizycznych. Podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów.
  Absolwent potrafi:
  • Wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne, symulować i wizualizować procesy fizyczne
  • Programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe
  • Wytwarzać i badać nowe materiały oraz struktury niskowymiarowe
  • Wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, optykę falową, obrazowanie holograficzne
  • Wykorzystywać techniki obrazowania, dozymetrię, techniki jądrowe oraz analizę sygnałów w diagnostyce medycznej
  Perspektywy zawodowe:
  • Laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych
  • Laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii
  • Firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej
  • Szpitale, placówki diagnostyki medycznej, firmy dostarczające aparaturę medyczną
  • Instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje rządowe
  • Studia II stopnia na kierunkach Fizyka Techniczna, Fotonika lub innym
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FOTONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Fotonika
  Program kształcenia obejmuje matematykę, fizykę z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych, elektronikę, programowanie komputerów, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz przedmioty kierunkowe: optykę falową, fotonikę światłowodową, metody optycznego przetwarzania informacji, fotografię, obrazowanie trójwymiarowe, holografię i informatykę optyczną.
  Absolwent potrafi:
  • Wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne
  • Programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe
  • Wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, fotonikę światłowodową, optykę instrumentalną i falową. Posługiwać się fotografią cyfrową, obrazowaniem 3D, holografią
  • Stosować w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu fotoniki: w systemach telekomunikacji, w czujnikach światłowodowych, w fotonicznych systemach zabezpieczeń, w automatycznej kontroli procesów produkcyjnych, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego, w motoryzacji i innych dziedzinach techniki
  Perspektywy zawodowe:
  • Firmy wykorzystujące nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne 
  • Firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej
  • Laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii
  • Laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fotonika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fotonika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: