• FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Fizyka techniczna
   Programu kształcenia obejmuje obszerny kurs fizyki z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych i projektowych. Zdobywane są również umiejętności: zaawansowanych obliczeń matematycznych, projektowania układów elektronicznych i urządzeń wirtualnych, programowania komputerów i systemów mikroprocesorowych, symulowania zjawisk fizycznych. Podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów.
   Absolwent potrafi:
   • Wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne, symulować i wizualizować procesy fizyczne
   • Programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe
   • Wytwarzać i badać nowe materiały oraz struktury niskowymiarowe
   • Wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, optykę falową, obrazowanie holograficzne
   • Wykorzystywać techniki obrazowania, dozymetrię, techniki jądrowe oraz analizę sygnałów w diagnostyce medycznej
   Perspektywy zawodowe:
   • Laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych
   • Laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii
   • Firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej
   • Szpitale, placówki diagnostyki medycznej, firmy dostarczające aparaturę medyczną
   • Instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje rządowe
   • Studia II stopnia na kierunkach Fizyka Techniczna, Fotonika lub innym
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FOTONIKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Fotonika
   Program kształcenia obejmuje matematykę, fizykę z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych, elektronikę, programowanie komputerów, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz przedmioty kierunkowe: optykę falową, fotonikę światłowodową, metody optycznego przetwarzania informacji, fotografię, obrazowanie trójwymiarowe, holografię i informatykę optyczną.
   Absolwent potrafi:
   • Wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne
   • Programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe
   • Wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, fotonikę światłowodową, optykę instrumentalną i falową. Posługiwać się fotografią cyfrową, obrazowaniem 3D, holografią
   • Stosować w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu fotoniki: w systemach telekomunikacji, w czujnikach światłowodowych, w fotonicznych systemach zabezpieczeń, w automatycznej kontroli procesów produkcyjnych, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego, w motoryzacji i innych dziedzinach techniki
   Perspektywy zawodowe:
   • Firmy wykorzystujące nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne 
   • Firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej
   • Laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii
   • Laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fotonika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fotonika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZYKA TECHNICZNA
Specjalności:
 • Optoelektronika
 • Materiały i nanostruktury
 • Fizyka komputerowa
 • Fizyka medyczna
FOTONIKA
 
Studia II stopnia:
FIZYKA TECHNICZNA
Specjalności:
 • Nanostruktury
 • Ekologiczne źródła energii
 • Fizyka i technika jądrowa
 • Modelowanie układów złożonych
 • Fotonika
 • Informatyka optyczna
 • Fizyka medyczna

Doktoranckie

FIZYKA CIAŁA STAŁEGO 
OPTYKA 
FIZYKA JĄDROWA
FIZYKA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH