• MATEMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Matematyka
   Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Zna podstawy analizy zespolonej, analizy funkcjonalnej i topologii. Posiada umiejętność programowania w językach wyższego poziomu i umie posługiwać się narzędziami informatycznymi
   Perspektywy zawodowe:
   • ogruntowane podstawy matematyczne umożliwiają dalsze samodzielne pogłębianie wiedzy. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów matematycznych i ekonomicznych II-go stopnia we wszystkich specjalnościach, w tym teoretycznych przygotowujących do studiów doktoranckich i pracy naukowej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka
   Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach
   • Programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie 
   • Pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne i weryfikujących komponenty systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją
   • Administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi
   Perspektywy zawodowe:
   • Firmy komputerowe i ośrodki informatyczne, wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT
   • Doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności
   • Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów
   • Ośrodki badawczo-naukowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik egzaminu.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • COMPUTER SCIENCE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Computer science
   Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Computer Science są prowadzone w języku angielskim, trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach
   • Programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie
   • Pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne i weryfikujących komponenty systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją
   • Administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi
   Perspektywy zawodowe:
   • Firmy komputerowe i ośrodki informatyczne, wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT
   • Doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności
   • Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów
   • Ośrodki badawczo-naukowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer science jest wynik egzaminu.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA
INFORMATYKA
COMPUTER SCIENCE
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA 
INFORMATYKA 
COMPUTER SCIENCE

Doktoranckie

MATEMATYKA 
INFORMATYKA