• MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Matematyka
   Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Zna podstawy analizy zespolonej, analizy funkcjonalnej i topologii. Posiada umiejętność programowania w językach wyższego poziomu i umie posługiwać się narzędziami informatycznymi
   Perspektywy zawodowe:
   • ogruntowane podstawy matematyczne umożliwiają dalsze samodzielne pogłębianie wiedzy. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów matematycznych i ekonomicznych II-go stopnia we wszystkich specjalnościach, w tym teoretycznych przygotowujących do studiów doktoranckich i pracy naukowej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka
   Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach
   • Programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie 
   • Pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne i weryfikujących komponenty systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją
   • Administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi
   Perspektywy zawodowe:
   • Firmy komputerowe i ośrodki informatyczne, wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT
   • Doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności
   • Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów
   • Ośrodki badawczo-naukowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik egzaminu.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • COMPUTER SCIENCE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Computer science
   Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Computer Science są prowadzone w języku angielskim, trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach
   • Programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie
   • Pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne i weryfikujących komponenty systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją
   • Administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi
   Perspektywy zawodowe:
   • Firmy komputerowe i ośrodki informatyczne, wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT
   • Doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności
   • Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów
   • Ośrodki badawczo-naukowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer science jest wynik egzaminu.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA
INFORMATYKA
COMPUTER SCIENCE
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA 
INFORMATYKA 
COMPUTER SCIENCE

Doktoranckie

MATEMATYKA 
INFORMATYKA