• AEROSPACE ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Aerospace engineering
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • projektować i konstruować zespoły główne samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów wykorzystując nowoczesne narzędzia inżynierskie
   • dokonywać analizy i modyfikacji zespołów głównych samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów
   Perspektywy zawodowe:
   • międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego honorujące certyfikat PEGASUSa
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Aerospace engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Aerospace engineering jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Projektować i konstruować manipulatory i roboty o różnym przeznaczeniu  z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich
   • Rozwiązywać zadania analizy i syntezy układów sterowania robotów w tym z uwzględnieniem napędów
   • Korzystać w pracy zawodowej z osiągnięć robotyki przemysłowej i pozaprzemysłowej (w tym medycznej i rehabilitacyjnej) oraz mikrorobotyki
   • Korzystać ze sprzętu komputerowego w systemach projektowania i automatycznego sterowania, programowania komputerów i sterowników oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi
   • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z automatyką i robotyką jakie występują w zastosowaniach przemysłowych
   • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
   Perspektywy zawodowe:
   • Firmy wykorzystujące urządzenia automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach, w tym w zastosowaniach medycznych
   • Centra rozwojowe i konsultingowe w zakresie projektowania i analiz układów mechanicznych i mechatronicznych
   • Firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem konstrukcji inspirowanych biologicznie w różnych dziedzinach – w tym w medycynie i w ochronie pracy
   • Centra naukowo badawcze w zakresie dynamiki układów mechanicznych
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów
   • Wykorzystywać znajomość zagadnień zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
   • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo)
   • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
   Perspektywy zawodowe:
   • Koncerny energetyczne (obejmujące wytwarzanie, dystrybucję i obrót energii elektrycznej)
   • Elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką
   • Dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie)
   • Firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów energetycznych i montaż urządzeń
   • Komórki związane z zakupem i zużyciem energii w firmach przemysłowych
   • Dostawcy urządzeń energetyki prosumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Lotnictwo i kosmonautyka
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • projektować i konstruować zespoły główne samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów wykorzystując nowoczesne narzędzia inżynierskie
   • dokonywać analizy i modyfikacji zespołów głównych samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów
   Perspektywy zawodowe:
   • Międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego honorujące certyfikat PEGASUSa
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Projektować części maszyn, mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, a także przygotować dokumentację techniczną projektu
   • Formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji wykorzystując metody teoretyczne, eksperymentalne  oraz obliczenia i symulacje komputerowe
   • Formułować i rozwiązywać inżynierskie zagadnienia cieplno-przepływowe wykorzystując metody teoretyczne, eksperymentalne  oraz obliczenia i symulacje komputerowe
   • Zastosować zaawansowane metody analityczne i numeryczne w modelowaniu, symulacji i optymalizacji  procesów, konstrukcji i urządzeń mechanicznych​
   Perspektywy zawodowe:
   • Biura projektowe czołowych firm i koncernów, przemysłowych 
   • Ośrodki badawczo-rozwojowe i centra technologiczne związane z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną
   • Przemysł i transport lotniczy, przemysł kosmiczny, energetyka, przemysł maszynowy
   • Ośrodki badawcze i akademickie
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POWER ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Power engineering
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów
   • Wykorzystywać znajomość zagadnień zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
   • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo)
   • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
   Perspektywy zawodowe:
   • Koncerny energetyczne (obejmujące wytwarzanie, dystrybucję i obrót energii elektrycznej)
   • Elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką
   • Dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie)
   • Firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów energetycznych i montaż urządzeń
   • Komórki związane z zakupem i zużyciem energii w firmach przemysłowych
   • Dostawcy urządzeń energetyki prosumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Power Engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Power engineering jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Biomechanika i Biorobotyka, Robotyka
ENERGETYKA
Specjalność:
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja, Systemy i Urządzenia Energetyczne, Zrównoważona Energetyka
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i Systemy Lotnicze, Kosmonautyka, Napędy Lotnicze, Statki powietrzne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego, Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
AEROSPACE ENGINEERING
Specjalności:
 • Aerospace Engineering
POWER ENGINEERING
Specjalności:
 • Power Engineering, Nuclear Power Engineering
AUTOMATIC CONTROL & ROBOTICS
Specjalności:
 • Robotics
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Biomechanika i Biorobotyka, Robotyka
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja, Systemy i Urządzenia Energetyczne, Zrównoważona Energetyka
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i Systemy Lotnicze, Kosmonautyka, Napędy Lotnicze, Statki powietrzne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego, Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
AEROSPACE ENGINEERING
Specjalności:
 • Aerospace Engineering
POWER ENGINEERING
Specjalności:
 • Power Engineering, Nuclear Power Engineering
AUTOMATIC CONTROL & ROBOTICS
Specjalności:
 • Robotics

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:
Specjalności:
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
 • Lotnictwo
 • Energetyka
 • Robotyka
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:
Specjalności:
 • Lotnictwo
 • Energetyka Cieplna
 • Robotyka
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE. CERTYFIKACJE ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYT ENERGETYCZNY I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW.
EKSPLOATACJA ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI PAROWYCH, GAZOWYCH I GAZOWO-PAROWYCH
ENERGETYKA JĄDROWA
NOWOCZESNA ENERGETYKA ODNAWIALNA
NOWOCZESNE METODY PROJEKTOWANIA Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK CAD/CAM/CAE

Doktoranckie

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
ENERGETYKA
MECHANIKA