Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

ul. Nowowiejska 24

00-665 Warszawa

tel. 22 234 7354

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

http://www.meil.pw.edu.pl

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 24

00-665 Warszawa

tel. 22 234 7354

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

http://www.meil.pw.edu.pl

 • AEROSPACE ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Aerospace engineering
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • projektować i konstruować zespoły główne samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów wykorzystując nowoczesne narzędzia inżynierskie
  • dokonywać analizy i modyfikacji zespołów głównych samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów
  Perspektywy zawodowe:
  • międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego honorujące certyfikat PEGASUSa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Aerospace engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia,
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Aerospace engineering jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • Projektować i konstruować manipulatory i roboty o różnym przeznaczeniu  z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich
  • Rozwiązywać zadania analizy i syntezy układów sterowania robotów w tym z uwzględnieniem napędów
  • Korzystać w pracy zawodowej z osiągnięć robotyki przemysłowej i pozaprzemysłowej (w tym medycznej i rehabilitacyjnej) oraz mikrorobotyki
  • Korzystać ze sprzętu komputerowego w systemach projektowania i automatycznego sterowania, programowania komputerów i sterowników oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi
  • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z automatyką i robotyką jakie występują w zastosowaniach przemysłowych
  • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
  Perspektywy zawodowe:
  • Firmy wykorzystujące urządzenia automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach, w tym w zastosowaniach medycznych
  • Centra rozwojowe i konsultingowe w zakresie projektowania i analiz układów mechanicznych i mechatronicznych
  • Firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem konstrukcji inspirowanych biologicznie w różnych dziedzinach – w tym w medycynie i w ochronie pracy
  • Centra naukowo badawcze w zakresie dynamiki układów mechanicznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • Samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów
  • Wykorzystywać znajomość zagadnień zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
  • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo)
  • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
  Perspektywy zawodowe:
  • Koncerny energetyczne (obejmujące wytwarzanie, dystrybucję i obrót energii elektrycznej)
  • Elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką
  • Dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie)
  • Firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów energetycznych i montaż urządzeń
  • Komórki związane z zakupem i zużyciem energii w firmach przemysłowych
  • Dostawcy urządzeń energetyki prosumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Lotnictwo i kosmonautyka
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • projektować i konstruować zespoły główne samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów wykorzystując nowoczesne narzędzia inżynierskie
  • dokonywać analizy i modyfikacji zespołów głównych samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów
  Perspektywy zawodowe:
  • Międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego honorujące certyfikat PEGASUSa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia 
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • Projektować części maszyn, mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, a także przygotować dokumentację techniczną projektu
  • Formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji wykorzystując metody teoretyczne, eksperymentalne  oraz obliczenia i symulacje komputerowe
  • Formułować i rozwiązywać inżynierskie zagadnienia cieplno-przepływowe wykorzystując metody teoretyczne, eksperymentalne  oraz obliczenia i symulacje komputerowe
  • Zastosować zaawansowane metody analityczne i numeryczne w modelowaniu, symulacji i optymalizacji  procesów, konstrukcji i urządzeń mechanicznych​
  Perspektywy zawodowe:
  • Biura projektowe czołowych firm i koncernów, przemysłowych 
  • Ośrodki badawczo-rozwojowe i centra technologiczne związane z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną
  • Przemysł i transport lotniczy, przemysł kosmiczny, energetyka, przemysł maszynowy
  • Ośrodki badawcze i akademickie
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POWER ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Power engineering
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • Samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów
  • Wykorzystywać znajomość zagadnień zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
  • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo)
  • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
  Perspektywy zawodowe:
  • Koncerny energetyczne (obejmujące wytwarzanie, dystrybucję i obrót energii elektrycznej)
  • Elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką
  • Dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie)
  • Firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów energetycznych i montaż urządzeń
  • Komórki związane z zakupem i zużyciem energii w firmach przemysłowych
  • Dostawcy urządzeń energetyki prosumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Power Engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Power engineering jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)