Politechnika Warszawska

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

ul. Narbutta 84

02-524 Warszawa

tel. (0-22) 849-05-34

fax: (0-22) 849-03-06

e-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

http://www.simr.pw.edu.pl

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 84

02-524 Warszawa

tel. (0-22) 849-05-34

fax: (0-22) 849-03-06

e-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

http://www.simr.pw.edu.pl

 • ELECTRIC AND HYBRID VEHICLES ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Electric and hybrid vehicles engineering
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • na podstawie wiedzy w zakresie chemii, fizyki i matematyki, dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do praktycznej realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych oraz łączyć komponenty w jedną strukturę napędową poprawnie realizującą zadany cykl jazdy lub pracy
  • dobierać i diagnozować komponenty przy wykorzystaniu wiedzy z wielu dziedzin techniki jak np.: chemii w ogniwach elektrochemicznych, elektroniki w układach sterowania, termodynamiki w silnikach spalinowych i w bateriach elektrochemicznych, elektrotechniki oraz mechaniki w zakresie sterowanych sprzęgieł, hamulców i przekładni
  • budować i analizować modele matematyczne komponentów układu napędowego, łączyć je w model obliczeniowy danej struktury napędowej oraz prowadzić badania symulacyjne celem określenia parametrów elektrycznego lub hybrydowego układu napędowego
  • projektować, testować i diagnozować proste układy i systemy wieloźródłowe z akumulacją energii, przeznaczone do różnych zastosowań z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi projektowych i informatycznych
  Perspektywy zawodowe:
  • Przemysł motoryzacyjny, szczególnie w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych
  • Przemysł maszyn roboczych, drogowych i transportu bliskiego, w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych
  • Inne gałęzie gospodarki (transport, energetyka) – technologie ekologiczne i energio-efektywne
  • Praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Electric and hybrid vehicles engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • na podstawie wiedzy w zakresie chemii, fizyki i matematyki, dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do praktycznej realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych oraz łączyć komponenty w jedną strukturę napędową poprawnie realizującą zadany cykl jazdy lub pracy
  • dobierać i diagnozować komponenty przy wykorzystaniu wiedzy z wielu dziedzin techniki jak np.: chemii w ogniwach elektrochemicznych, elektroniki w układach sterowania, termodynamiki w silnikach spalinowych i w bateriach elektrochemicznych, elektrotechniki oraz mechaniki w zakresie sterowanych sprzęgieł, hamulców i przekładni
  • budować i analizować modele matematyczne komponentów układu napędowego, łączyć je w model obliczeniowy danej struktury napędowej oraz prowadzić badania symulacyjne celem określenia parametrów elektrycznego lub hybrydowego układu napędowego
  • projektować, testować i diagnozować proste układy i systemy wieloźródłowe z akumulacją energii, przeznaczone do różnych zastosowań z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi projektowych i informatycznych

  Perspektywy zawodowe:

  • Przemysł motoryzacyjny, szczególnie w zakresie napędówelektrycznych i hybrydowych
  • Przemysł maszyn roboczych, drogowych i transportu bliskiego,w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych
  • Inne gałęzie gospodarki (transport, energetyka) – technologieekologiczne i energio-efektywne
  • Praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn dostarcza absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy maszyn roboczych i pojazdów. Wyrabia również umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu 
  Absolwent potrafi:
  • Wyznaczyć obciążenia powstające podczas użytkowaniamaszyn roboczych i pojazdów i przeprowadzić analizęnaprężeń w elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdówposługując się metodami wytrzymałości materiałów lub metodaminumerycznymi
  • Zaprojektować elementy i zespoły maszyn i pojazdówz uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,używając właściwych metod i narzędzi uwzględniającdostępne materiały konstrukcyjne oraz proces technologicznywykonania elementów
  Perspektywy zawodowe:
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego
  • Firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo)
  • Praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechatronika
  Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów. Obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji.
  Absolwent potrafi:
  • Zastosować podstawową wiedzę z zakresu mechaniki,budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki robotyki oraz technik pomiarów i analizy sygnałów
  • Integrować tą wiedzę w projektowaniu, wytwarzaniu eksploatacji maszyn i pojazdów
  Perspektywy zawodowe:
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł automatyki i sterowania
  • Przemysł robotyki
  • Przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego
  • Firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo)
  • Praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry