• TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Transport
   Kształcenie, prowadzone w ramach kierunku studiów Transport, charakteryzuje systemowe podejście do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania tymi systemami. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. 
   Absolwent potrafi:
   • Diagnozować i monitorować techniczne warunki eksploatacji środków i infrastruktury transportu oraz ich wpływ na środowisko; organizować i prowadzić badania w zakresie oceny bezpieczeństwa projektowanych i eksploatowanych urządzeń w systemach transportowych; zna zasady projektowania oraz eksploatacji środków i elementów infrastruktury transportu jak również eksploatacji inteligentnych systemów transportu
   • Opracować proces technologiczny obsługi technicznej i napraw pojazdów; projektować zakłady zaplecza technicznego motoryzacji oraz kierować pracą tych zakładów; prowadzić badania w zakresie oceny stanu technicznego, trwałości, technologii obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych; zna zasady projektowania urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych
   • Projektować systemy transportowe i logistyczne; racjonalizować procesy i systemy obsługi transportowej oraz logistycznej w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; zna zasady stosowania technologii transportu kolejo¬wego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; posiada umiejętności prowadzenia badań w obszarze systemów transportowych i logistycznych
   • Projektować urządzenia sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego; zna zasady kierowania i sterowania ruchem w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym; posiada umiejętności budowy i użytkowania rozwiązań telekomunikacyjnych oraz informatycznych zorientowanych na potrzeby transportu
   Perspektywy zawodowe:
   • Przedsiębiorstwa transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z organizacją i bezpieczeństwem transportu 
   • Przedsiębiorstwa zaplecza transportu samochodowego, zakłady obsługi technicznej środków transportu
   • Operatorzy logistyczni, przedsiębiorstwa spedycyjne, biura studiów i projektów
   • Firmy dystrybucyjne w pionie analizy i organizacji procesów transportowych i logistycznych
   • Przedsiębiorstwa zajmujące się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Automatyk
  ocena

  Super wydział, super studia, super atmosfera!

 • Daro
  ocena

  Poziom dość wysoki, zaliczenie czasem zależy od humoru profesora, logistyka łatwa do zdania, IEPS mega ciężki, dużo osób wyrzucają rok po roku, ciężko skończyć studia bez kilku warunków, ale za to praca jest ( poza logistyką) od razu po zdaniu studiów, lub nawet w trakcie.

 • bierut
  ocena

  zaskakująco niski poziom, nikomu niczego się nie chce. Maturzysto wybierz sobie inne studia.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • Sterowanie ruchem drogowym
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Sterowanie ruchem lotniczym
 • Telematyka transportu
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Audyt logistyczny
 • Diagnostyka samochodowa
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Sterowanie ruchem drogowym
 • Sterowanie ruchem lotniczym

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • Sterowanie ruchem drogowym
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Sterowanie ruchem lotniczym
 • Telematyka transportu
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Audyt logistyczny
 • Diagnostyka samochodowa
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Sterowanie ruchem drogowym
 • Sterowanie ruchem lotniczym

Podyplomowe

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI
POWSTAWANIE I LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
TRANSPORT I LOGISTYKA DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK I SPEDYTOR
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I MAGAZYNOWANIEM W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

Doktoranckie

TRANSPORT
Specjalności:
 • Logistyka i technologia transportu 
 • Sterowanie ruchem w transporcie
 • Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych