ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 22 234 7311, +48 22 234 5940

fax: +48 22 425 6543

email: dziekan@wt.pw.edu.pl

http://www.wt.pw.edu.pl

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 22 234 7311, +48 22 234 5940

fax: +48 22 425 6543

email: dziekan@wt.pw.edu.pl

http://www.wt.pw.edu.pl

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Transport
  Kształcenie, prowadzone w ramach kierunku studiów Transport, charakteryzuje systemowe podejście do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania tymi systemami. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. 
  Absolwent potrafi:
  • Diagnozować i monitorować techniczne warunki eksploatacji środków i infrastruktury transportu oraz ich wpływ na środowisko; organizować i prowadzić badania w zakresie oceny bezpieczeństwa projektowanych i eksploatowanych urządzeń w systemach transportowych; zna zasady projektowania oraz eksploatacji środków i elementów infrastruktury transportu jak również eksploatacji inteligentnych systemów transportu
  • Opracować proces technologiczny obsługi technicznej i napraw pojazdów; projektować zakłady zaplecza technicznego motoryzacji oraz kierować pracą tych zakładów; prowadzić badania w zakresie oceny stanu technicznego, trwałości, technologii obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych; zna zasady projektowania urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych
  • Projektować systemy transportowe i logistyczne; racjonalizować procesy i systemy obsługi transportowej oraz logistycznej w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; zna zasady stosowania technologii transportu kolejo¬wego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; posiada umiejętności prowadzenia badań w obszarze systemów transportowych i logistycznych
  • Projektować urządzenia sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego; zna zasady kierowania i sterowania ruchem w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym; posiada umiejętności budowy i użytkowania rozwiązań telekomunikacyjnych oraz informatycznych zorientowanych na potrzeby transportu
  Perspektywy zawodowe:
  • Przedsiębiorstwa transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z organizacją i bezpieczeństwem transportu 
  • Przedsiębiorstwa zaplecza transportu samochodowego, zakłady obsługi technicznej środków transportu
  • Operatorzy logistyczni, przedsiębiorstwa spedycyjne, biura studiów i projektów
  • Firmy dystrybucyjne w pionie analizy i organizacji procesów transportowych i logistycznych
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Automatyk
  ocena

  Super wydział, super studia, super atmosfera!

 • Daro
  ocena

  Poziom dość wysoki, zaliczenie czasem zależy od humoru profesora, logistyka łatwa do zdania, IEPS mega ciężki, dużo osób wyrzucają rok po roku, ciężko skończyć studia bez kilku warunków, ale za to praca jest ( poza logistyką) od razu po zdaniu studiów, lub nawet w trakcie.

 • bierut
  ocena

  zaskakująco niski poziom, nikomu niczego się nie chce. Maturzysto wybierz sobie inne studia.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry