• EKONOMIA REKRUTACJA

      Uczelnie Płock - kierunek Ekonomia
      Kolegium prowadzi studia licencjackie na kierunku Ekonomia. Studia stacjonarne (dzienne) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybór specjalności następuje pod koniec 3 semestru. Program studiów, bez względu na rodzaj ukończonej specjalności umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy ekonomicznej.
      Absolwent potrafi:
      • wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych i formułować praktyczne wnioski użyteczne dla decydentów
      • wykorzystać poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych źródeł, stosować standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do ich przetwarzania, analizowania oraz prezentacji
      • prawidłowo interpretować podstawowe przepisy prawne, regulujące procesy zachodzące w całej gospodarce i wewnątrz poszczególnych podmiotów
      • umiejętnie wykorzystać mierniki i wskaźniki ekonomiczne do opisu zjawisk i procesów gospodarczych; potrafi interpretować i oceniać tendencje rozwojowe i zależności zachodzące w rzeczywistości gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej.
      • sporządzać zestawienia, analizy i raporty, ułatwiające podejmowanie decyzji ekonomicznych i weryfikować ich poprawność oraz korzystać z metod oceny różnych przedsięwzięć gospodarczych
      Perspektywy zawodowe:
      • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności
      • urzędy administracji publicznej 
      • banki i inne instytucje finansowe
      • biura rachunkowe
      Wymagania rekrutacyjne

       


      Studia I stopnia

       

      W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

      • Matematyka
      • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język obcy

      Dowiedz się więcej

       

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
  • Gospodarka Przemysłowa
  • Finanse i rachunkowość

Podyplomowe

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFELAMI PRZEDSIĘWZIĘĆ
LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE