• EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Płock - kierunek Ekonomia
   Kolegium prowadzi studia licencjackie na kierunku Ekonomia. Studia stacjonarne (dzienne) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybór specjalności następuje pod koniec 3 semestru. Program studiów, bez względu na rodzaj ukończonej specjalności umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy ekonomicznej.
   Absolwent potrafi:
   • wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych i formułować praktyczne wnioski użyteczne dla decydentów
   • wykorzystać poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych źródeł, stosować standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do ich przetwarzania, analizowania oraz prezentacji
   • prawidłowo interpretować podstawowe przepisy prawne, regulujące procesy zachodzące w całej gospodarce i wewnątrz poszczególnych podmiotów
   • umiejętnie wykorzystać mierniki i wskaźniki ekonomiczne do opisu zjawisk i procesów gospodarczych; potrafi interpretować i oceniać tendencje rozwojowe i zależności zachodzące w rzeczywistości gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej.
   • sporządzać zestawienia, analizy i raporty, ułatwiające podejmowanie decyzji ekonomicznych i weryfikować ich poprawność oraz korzystać z metod oceny różnych przedsięwzięć gospodarczych
   Perspektywy zawodowe:
   • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności
   • urzędy administracji publicznej 
   • banki i inne instytucje finansowe
   • biura rachunkowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język obcy

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Gospodarka Przemysłowa
 • Finanse i rachunkowość

Podyplomowe

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFELAMI PRZEDSIĘWZIĘĆ