• ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Architektura i urbanistyka
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli. Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych. Znają przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji procesu inwestycyjnego. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Ponadto absolwenci studiów I i II stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym wybrany przez kandydata.
   Przeprowadzony zostanie sprawdzian predyspozycji architektonicznych.
    
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka jest ocena ukończenia studiów I stopnia (ostateczny wynik studiów), pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki oraz ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice – kierunek Architektura wnętrz
   Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz. W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych, jak również z treściami o profilu inżynierskim.  Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej. Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne. Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych. Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   Przeprowadzony będzie także dwuetapowy sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz.
    
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest ocena ukończenia studiów I stopnia (ostateczny wynik studiów) oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej z prezentacją portfolio.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • zatajon
  ocena

  Chciałoby się rzec, że świetnie wykwalifikowana kadra.. chciałoby się.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ