ul. Akademicka 7

 44-100 Gliwice

Tel.: (32)  237 27 28; 237 24 91;

e-mail: rar0@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr

ul. Akademicka 7

 44-100 Gliwice

Tel.: (32)  237 27 28; 237 24 91;

e-mail: rar0@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Architektura 
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli. Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych. Znają przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji procesu inwestycyjnego. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Ponadto absolwenci studiów I i II stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  Przeprowadzony zostanie sprawdzian predyspozycji architektonicznych.
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice – kierunek Architektura wnętrz
  Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz. W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych, jak również z treściami o profilu inżynierskim.  Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej. Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne. Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych. Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przeprowadzony będzie także dwuetapowy sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz.
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest wynik sprawdzianu z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

zatajon Ocena

Chciałoby się rzec, że świetnie wykwalifikowana kadra.. chciałoby się.


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: