• INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Potrafią formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych, a także obróbki i przesyłania informacji. Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę. Mogą zostać zatrudnieni w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i urządzeń medycznych. Znajdą również pracę w jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Informatyka i aparatura medyczna
 • Inżynieria wyrobów medycznych
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Biomechatronika i sprzęt medyczny
 • Inżynieria wytwarzania implantów, sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego
 • Informatyka w medycynie
 • Bioelektronika i aparatura medyczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Inżynieria biomedyczna
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych