• INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Informatyka przemysłowa
   Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych. Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on – częściowo – zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką, elektroniką i telekomunikacją. Głównym celem studiów na kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej, jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji. Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle. Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenie nieformalnego, a także do studiów II i III stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria materiałowa
   Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów. Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • METALURGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Metalurgia
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów metalowych oraz metod kształtowania i badania ich struktury i właściwości. Potrafią kierować procesami wytwarzania żelaza i stali, metali nieżelaznych i ich stopów. Zakres nabytej wiedzy obejmuje procesy odlewania, obróbki plastycznej i cieplnej metali i stopów, metody zagospodarowania odpadów hutniczych, a także podstawy projektowania, sterowania i optymalizacji wymienionych procesów. Istotnym elementem w edukacji jest zwrócenie uwagi na rozwiązania energooszczędne i proekologiczne. Absolwenci kierunku metalurgia znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w obszarze wytwarzania i przetwarzania tworzyw metalicznych oraz nadzorowania procesów pomocniczych w metalurgii i odlewnictwie. Mogą również zajmować się wprowadzaniem nowoczesnych technologii wytwórczych, przetwórczych, obróbki plastycznej oraz cieplnej metali i ich stopów, a także utylizacją i recyklingiem odpadów przemysłowych, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Metalurgia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz inżynierii materiałowej i metalurgii. Posiadają także wiedzę dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów przemysłu wytwórczego i przetwórczego. Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się doradztwem techniczno-ekonomicznym, biurach konstrukcyjno-technologicznych, w pionie dozoru technicznego, w zakładach przemysłowych przy bezpośrednim nadzorze i organizacji produkcji, a także w jednostkach naukowo-badawczych i administracji publicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
METALURGIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Inteligentne systemy przemysłowe
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją
 • Systemy przemysłowe czasu rzeczywistego
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały w środkach transportu
 • Materiały dla budownictwa
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Materiały funkcjonalne
 • Materiały dla energetyki
 • Inżynieria jakości
 • Inżynieria powierzchni
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia ekstrakcyjna
 • Przeróbka plastyczna metali
 • Technologie odlewnicze
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka przemysłowa
 • Technologie ochrony środowiska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Inteligentne systemy przemysłowe
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją
 • Systemy przemysłowe czasu rzeczywistego
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały w środkach transportu
 • Materiały dla budownictwa
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Materiały funkcjonalne
 • Materiały dla energetyki
 • Inżynieria jakości
 • Inżynieria powierzchni
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka przemysłowa
 • Technologie ochrony środowiska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy