• WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Weterynaria
  Medycyna weterynaryjna jako dziedzina nauki zajmuje się chorobami zwierząt, ich leczeniem oraz profilaktyką, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz  ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz placówkach naukowych. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego.  Kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra NaukI i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1233) oraz z dyrektywą WE 2005/36/EC. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do:
  • badania stanu zwierząt, 
  • rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia  chorób zwierząt, 
  • wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
  • wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami;
  • wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania;
  • upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzaniA w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia 
  • Fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: