• ARCHITEKTURA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Architektura
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, w ośrodkach badawczych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej także innych związanych z budownictwem i architekturą. Po ukończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o ograniczone uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, drogowej, architektonicznej i sanitarnej, a po ukończeniu studiów II stopnia, o uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Matematyka
   • Fizyka
   Kandydata obowiązuje także egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni). Egzamin z rysunku obowiązuje wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura i jest egzaminem dopuszczającym do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Egzamin ten ma na celu:
   • sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką;
   • sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata;
   • sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni.

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest tytuł zawodowy inżyniera architekta i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. architektura lub architektura i urbanistyka.

   Dowiedz się więcej

    

  • BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Budownictwo
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania architektoniczno-urbanistycznego,konserwatorskiego, przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów, ekonomiki projektowania i organizacji procesu budowlanego. Jest także przygotowany do wykonywania zawodu architekta, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, podjęcia prac badawczych. Może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz doradczych. Po ukończeniu studiów II stopnia ma możliwość uzyskania pełnych uprawnień umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Matematyka
   • Fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest tytuł zawodowy inżyniera i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. budownictwo.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Studentka
  ocena

  Wydział bardzo słaby. Brak wykładowców z fachową wiedzą. Większość to asystenci świeżo po studiach:/ z kolei starsi wykładowcy nie za bardzo przejmują się studentami... poza tym najlepiej mają studenci którzy się dobrze przenikają. A nie do końca grzeszą wiedzą. ..

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA
Specjalności:
 • Diagnostyka i remonty obiektów (Diagnosis and Repair of Buildings)
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Drogi, mosty i ekoinfrastruktura
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Remonty i konserwacja zabytków
 • Konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne (Civil Engineering Structures and Ecological Engineering)
 • Ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym (Ecological Engineering in Transport Infrastructure)

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Drogi, mosty i ekoinfrastruktura
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Remonty i konserwacja zabytków
 • Konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne (Civil Engineering Structures and Ecological Engineering)
 • Ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym (Ecological Engineering in Transport Infrastructure)