Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB

Ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

  tel. (0-81) 538-44-56

  fax. (0-81) 538-41-77

  E-mail: wb.dziekanat@pollub.pl

http://wbia.pollub.pl/

Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB

Politechnika Lubelska

Ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

  tel. (0-81) 538-44-56

  fax. (0-81) 538-41-77

  E-mail: wb.dziekanat@pollub.pl

http://wbia.pollub.pl/

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Architektura
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, w ośrodkach badawczych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej także innych związanych z budownictwem i architekturą. Po ukończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o ograniczone uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, drogowej, architektonicznej i sanitarnej, a po ukończeniu studiów II stopnia, o uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka
  Kandydata obowiązuje także egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni). Egzamin z rysunku obowiązuje wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura i jest egzaminem dopuszczającym do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Egzamin ten ma na celu:
  • sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką;
  • sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata;
  • sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest tytuł zawodowy inżyniera architekta i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. architektura lub architektura i urbanistyka.

  Dowiedz się więcej

   

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Budownictwo
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania architektoniczno-urbanistycznego,konserwatorskiego, przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów, ekonomiki projektowania i organizacji procesu budowlanego. Jest także przygotowany do wykonywania zawodu architekta, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, podjęcia prac badawczych. Może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz doradczych. Po ukończeniu studiów II stopnia ma możliwość uzyskania pełnych uprawnień umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest tytuł zawodowy inżyniera i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. budownictwo.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

Asap Ocena

Jest dostęp do wielu specjalistycznych maszyn. Bardzo dobre labolatorium. Na uczleni jest wiele przedsięwzięć z osobami i biurami spoza uczelni

Inna.studentka Ocena

Ludzie siebie nawzajem pomagają i się uczą. Jest dużo pracy, czasem nie do końca mającej sens. Niektórzy ludzie powinni być skreśleni na pierwszym roku ale jakimś cudem się utrzymują... poza tym bardzo pozytywnie oceniam. Uczelnia niczym nie odstaje od innych, jedynie samo miasto nie jest tak okrzyczane jak te wieksze

Toja Ocena

Jest bardzo dużo pracy (wcale nie mniej niż na medycynie) i jako jedna z nielicznych kierunków ma wyższy poziom zagadnień typowo inżynierskich a nie tylko artystycznych

Asdf Ocena

Miła atmosfera, nie ma glupiego wyścigu szczurów. Większość wykładowców jest wymagająca i dobrze przekazuje wiedzę

Studentka Ocena

Wydział bardzo słaby. Brak wykładowców z fachową wiedzą. Większość to asystenci świeżo po studiach:/ z kolei starsi wykładowcy nie za bardzo przejmują się studentami... poza tym najlepiej mają studenci którzy się dobrze przenikają. A nie do końca grzeszą wiedzą. ..


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: