Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Lokalizacja:

ul. Łukasiewicza 5

tel.: 71 320 35 04

e-mail: wydz.inf.zarz@pwr.wroc.pl

http://www.wiz.pwr.edu.pl/

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Lokalizacja:

ul. Łukasiewicza 5

tel.: 71 320 35 04

e-mail: wydz.inf.zarz@pwr.wroc.pl

http://www.wiz.pwr.edu.pl/

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka
  Studia na kierunku Informatyka pozwalają na zdobycie wiedzy o ogólnych zagadnieniach informatyki, między innymi o systemach operacyjnych, algorytmach i strukturach danych czy językach i technikach programowania. Studenci poznają technikę analogową i cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie brakuje też zagadnień związanych z prawnymi i etycznymi aspektami informatyki. Studia uświadamiają różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Uczą metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji – sterowania, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Informatykę uzupełnia wiedza z fizyki i matematyki, poszerzona o podstawy zarządzania, finansów i komunikacji społecznej.
  Absolwent potrafi:
  • ƒƒSwobodnie posługiwać się współczesnymi narzędziami i systemami informatyki.
  • Zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi.
  • Stosować informatykę w systemach informatycznych i informacyjnych (w tym mobilnych, webowych i multimedialnych) oraz nieinformatycznych (między innymi w systemach podejmowania decyzji).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERA ZARZĄDZANIA Stopień: I REKRUTACJA

  Inżynieria zarządzania jest innowacyjnym kierunkiem studiów, kształcącym inżynierów w zakresie zarządzania. Jego istotą jest wykorzystanie inżynierskiej metodyki projektowania, nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz modeli i metod matematyki stosowanej do wspomagania realizacji zdań merytorycznych i zarządczych w poszczególnych obszarach funkcjonalnych organizacji, w przedsięwzięciach realizowanych w formie projektów lub w procesach biznesowych. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i integruje wiedzę i umiejętności inżynierskie z dorobkiem nauk o organizacji i zarządzaniu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub informatyka

 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria systemów
  Jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej – wzorem uczelni zagranicznych, które od lat mają w swej ofercie Systems Engineering, postanowił wypełnić zgłaszaną przez pracodawców lukę na rynku pracy. Potrzeba tam dziś szczególnie inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafi ą zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Studia I stopnia przez 3 semestry wypełnione są wiedzą teoretyczną, dużą wagę przywiązuje się do matematyki i fizyki. Studia I stopnia pozwalają na zdobycie wiedzy o sposobach tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania nimi, przy respektowaniu narzuconych przez klienta założeń finansowych. Studenci uczą się posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania prostych programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu. Program studiów obejmuje elementy mikroekonomii, tajniki zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy wybrane zagadnienia gospodarki rynkowej. Poznają podstawy prawa – zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego, obrotu gospodarczego, ochrony konkurencji i konsumenta czy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
  Absolwent potrafi:
  • Projektować, uruchamiać i eksploatować złożone procesy wytwarzania i procesy usługowe.
  • Posługiwać się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria systemów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria systemów jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie
  Studia I stopnia pozwalają na zdobycie wiedzy, umożliwiającej: diagnozowanie oraz projektowanie procesów i systemów zarządzania, zgłębienie tajników mikroekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania systemami finansowymi, w tym systemem Unii. Absolwenci zyskują menedżerskie umiejętności od podstaw zarządzania, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, po techniki i metody podejmowania decyzji, ich uwarunkowania psychologiczne czy zarządzanie jakością i wiedzą. Program obejmuje założenia marketingowe, ale też systemy i procesy produkcyjne czy logistyczne, pozwala na poznanie zastosowań informatyki w zarządzaniu, uczy, jak przygotować środowisko pracy, by zapewnić sobie właściwe zarządzanie zespołem ludzi, a ludziom stworzyć korzystne i bezpieczne warunki pracy. Studenci poznają podstawy komunikacji i umiejętności pracy w zespole, podstawy prawne konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej i ochronie własności intelektualnej. Prócz standardowych dla tego kierunku umiejętności, jak prowadzenie badań opinii, formułowanie propozycji usprawnień w przedsiębiorstwie, absolwenci Wydziału Informatyki i Zarządzania zyskują wyróżniającą na rynku pracy umiejętność formułowania wymagań do systemów informatycznych zarządzania czy oceny jakości pakietów informatycznych w zintegrowanych systemach zarządzania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)