• INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka
   Studia na kierunku Informatyka pozwalają na zdobycie wiedzy o ogólnych zagadnieniach informatyki, między innymi o systemach operacyjnych, algorytmach i strukturach danych czy językach i technikach programowania. Studenci poznają technikę analogową i cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie brakuje też zagadnień związanych z prawnymi i etycznymi aspektami informatyki. Studia uświadamiają różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Uczą metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji – sterowania, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Informatykę uzupełnia wiedza z fizyki i matematyki, poszerzona o podstawy zarządzania, finansów i komunikacji społecznej.
   Absolwent potrafi:
   • ƒƒSwobodnie posługiwać się współczesnymi narzędziami i systemami informatyki.
   • Zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi.
   • Stosować informatykę w systemach informatycznych i informacyjnych (w tym mobilnych, webowych i multimedialnych) oraz nieinformatycznych (między innymi w systemach podejmowania decyzji).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka lub informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA SYSTEMÓW Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria systemów
   Jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej – wzorem uczelni zagranicznych, które od lat mają w swej ofercie Systems Engineering, postanowił wypełnić zgłaszaną przez pracodawców lukę na rynku pracy. Potrzeba tam dziś szczególnie inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafi ą zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Studia I stopnia przez 3 semestry wypełnione są wiedzą teoretyczną, dużą wagę przywiązuje się do matematyki i fizyki. Studia I stopnia pozwalają na zdobycie wiedzy o sposobach tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania nimi, przy respektowaniu narzuconych przez klienta założeń finansowych. Studenci uczą się posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania prostych programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu. Program studiów obejmuje elementy mikroekonomii, tajniki zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy wybrane zagadnienia gospodarki rynkowej. Poznają podstawy prawa – zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego, obrotu gospodarczego, ochrony konkurencji i konsumenta czy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
   Absolwent potrafi:
   • Projektować, uruchamiać i eksploatować złożone procesy wytwarzania i procesy usługowe.
   • Posługiwać się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria systemów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka lub informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie
   Studia I stopnia pozwalają na zdobycie wiedzy, umożliwiającej: diagnozowanie oraz projektowanie procesów i systemów zarządzania, zgłębienie tajników mikroekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania systemami finansowymi, w tym systemem Unii. Absolwenci zyskują menedżerskie umiejętności od podstaw zarządzania, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, po techniki i metody podejmowania decyzji, ich uwarunkowania psychologiczne czy zarządzanie jakością i wiedzą. Program obejmuje założenia marketingowe, ale też systemy i procesy produkcyjne czy logistyczne, pozwala na poznanie zastosowań informatyki w zarządzaniu, uczy, jak przygotować środowisko pracy, by zapewnić sobie właściwe zarządzanie zespołem ludzi, a ludziom stworzyć korzystne i bezpieczne warunki pracy. Studenci poznają podstawy komunikacji i umiejętności pracy w zespole, podstawy prawne konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej i ochronie własności intelektualnej. Prócz standardowych dla tego kierunku umiejętności, jak prowadzenie badań opinii, formułowanie propozycji usprawnień w przedsiębiorstwie, absolwenci Wydziału Informatyki i Zarządzania zyskują wyróżniającą na rynku pracy umiejętność formułowania wymagań do systemów informatycznych zarządzania czy oceny jakości pakietów informatycznych w zintegrowanych systemach zarządzania.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka lub informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
INŻYNIERIA SYSTEMÓW
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Specjalności:
 • Ogólnotechniczna
 • Zastosowania IT w biznesie
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI)
 • Systemy Baz Danych (SBD)
 • Systemy informacyjne (SI)
 • Systemy Wspomagania Decyzji (SWD)
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Przedsiębiorczość, innowacje i projekty
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Przedsiębiorczość, innowacje i projekty
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa